Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente en vertegenwoordigt de inwoners van Vlaardingen. De raad bestaat uit 35 raadsleden verdeeld over 13 fracties. De raadsleden worden om de vier jaar door de kiesgerechtigde inwoners gekozen. De laatste verkiezingen zijn gehouden op 21 maart 2018.

De taken van de raad zijn het vormen van de volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders en het controleren van het college van B&W. De gemeenteraad bepaalt op hoofdlijnen wat er nodig is in de gemeente. Het college gaat hiermee vervolgens aan de slag. De raad ziet er op toe of het college alle plannen die zij hebben aangenomen wel uitvoert en of deze naar behoren en binnen budget worden volbracht.

In Vlaardingen werkt de gemeenteraad volgens een cyclus. De raad laat zich informeren over onderwerpen in beeldvormende bijeenkomsten, vormt vervolgens een oordeel en zal uiteindelijk besluiten in de raadsvergadering. De beeldvormende en oordeelsvormende bijeenkomsten worden raadskamers genoemd. In de meeste gevallen zijn de bijeenkomsten openbaar en bent u van harte welkom om de avonden bij te wonen. De bijeenkomsten kunt u ook live volgen via het raadsinformatiesysteem.

  • Nieuwsbrieven gemeenteraad

    De raadsleden laten u graag zien wat zij doen en waar zij mee bezig zijn. Wilt u de nieuwsbrief en de agenda van gemeenteraad in uw mailbox ontvangen? Meld je dan aan via: www.vlaardingen.nl/nieuwsbrieven.

    Meer informatie

Uitgelicht