Burgemeester Annemiek Jetten

Burgemeester

Burgemeester Annemiek JettenMevrouw mr. Annemiek (A.M.M.) Jetten MSc

E-mail: burgemeester@vlaardingen.nl
Telefoonnummer:  (010) 248 4000
Twitter: twitter.com/BgmVlaardingen

Bestuur en veiligheid

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Archief
 • Regionale samenwerking
 • Vergunningverlening bijzondere wetten
 • Handhaving en toezicht

Profiel

Annemiek Jetten was hiervoor burgemeester van de gemeente Sluis in West Zeeuws-Vlaanderen. Op maandag 9 januari 2017 is de burgemeester geïnstalleerd door de commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Dit gebeurde in een buitengewone gemeenteraadsvergadering in de Grote Kerk..

Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfuncties, onbezoldigd

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
 • Lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Lid Raad van commissarissen van het Werkbedrijf Vlaardingen b.v.
 • Secretaris bestuur stichting Geuzenpenning
 • Bestuurslid Deltaport donatiefonds
 • Bestuurslid Stichting dorp, stad en land
 • Vice voorzitter Nederlandse delegatie Comité van de Regio's
 • Lid commissie NAT (Natural Resources, Agriculture, Tourism)
 • Beschermvrouwe Stichting Nationale Gedenkdagen
 • Beschermvrouwe Stichting Zeillogger Balder
 • Beschermvrouwe Stichting Vrienden van Moravska Trebova
 • Beschermvrouwe zanggroep Ratatouille
 • Beschermvrouwe Vlaardings mannenkoor ‘Orpheus’
 • Beschermvrouwe Oratoriumvereniging Gloria Toonkunst,
 • Beschermvrouwe showbrassband Thalita
 • Beschermvrouwe Voedselbank Vlaardingen
 • Beschermvrouwe Haringkoppen Verbinden
 • Lid Comité van aanbeveling van de Stichting Monstersche Sluis

Overige nevenfuncties, onbezoldigd

 • Geen

Overige nevenfuncties, bezoldigd

 • Lid Raad van Commissarissen Woningbouwcorporatie Alwel
 • Lid Raad van Toezicht Kempenhaege

Bewaren

Uitgelicht