Bart de Leede

Foto van Bart de LeedeE-mail: Bart.deLeede@vlaardingen.nl
telefoonnummer:  (010) 248 4000
Partij: GroenLinks

Functie:  wethouder

 • Openbare Ruimte en groen, klimaatadaptatie
 • Afvalinzameling
 • Participatiewet en armoedebeleid
 • Binnenstad
 • Biodiversiteit en dierenwelzijn
 • Cultuur en erfgoed
 • Tweede locoburgemeester

Nevenfuncties

Ambtsgebonden Nevenfuncties onbezoldigd

 • Lid dagelijks en algemeen bestuur Recreatieschap Midden-Delfland.
 • Lid dagelijks en algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Stroomopwaarts
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente in de aandeelhoudersvergadering Werkbedrijf Sociale Zaken
 • Lid bestuur Regionale Arbeidsmarkt
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Regionale Organisatie Gehandicaptenvoorzieningen Nieuwe Waterweg Noord
 • Plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur GGD Rijnmond

Overige nevenfuncties, onbezoldigd

 • Bestuurslid Stichting Gemeenschapsfonds Schiedam
 • Vice-voorzitter Kandidatencommissie intern GroenLinks (landelijk)
 • Bestuurslid Vereniging Winnaars Delen (VvE)
 • Bestuurslid Stichting Hart voor Groenoord

Uitgelicht