Bart Bikkers

Foto van Bart BikkersE-mail: Bart.Bikkers@vlaardingen.nl
telefoonnummer:  (010) 248 4000
Partij: VVD

Functie:  wethouder

Portefeuille

 • Verkeer en Vervoer
 • Sport
 • Milieu
 • Economische Zaken
 • Stadspromotie
 • Eerste locoburgemeester

Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfuncties onbezoldigd

 • Lid vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Lid algemeen bestuur DCMR (milieudienst Rijnmond)
 • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Stroomopwaarts
 • Lid algemeen bestuur Regionale Belastinggroep
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente in de aandeelhoudersvergadering NV IRADO
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente in de aandeelhoudersvergadering Werkbedrijf Sociale Zaken
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente in de aandeelhoudersvergadering van Waterbedrijf Evides
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente in de aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente van Stadsherstel Maassteden BV

Uitgelicht