Arnout Hoekstra

Arnout HoekstraE-mail: arnout.hoekstra@vlaardingen.nl
telefoonnummer:  (010) 248 4000
Twitter: twitter.com/arnouthoekstra
Partij: SP

Functie:  wethouder

Portefeuille

 • Bouwen en wonen
 • Grondzaken en Vastgoed
 • Ruimtelijke ordening
 • Financiën
 • Coördinatie aanpak woonoverlast

Profiel

Arnout Hoekstra is sinds 29 juli 2011 wethouder in Vlaardingen.  In zijn huidige portefeuille heeft hij de onderwerpen financiën, vastgoed, grondzaken en sport. In zijn eerste termijn (2011-mei 2014) was hij wethouder voor  jeugd, onderwijs, kinderopvang, sport, burgerparticipatie en archeologie. Arnout Hoekstra is de eerste locoburgemeester.

Voor het wethouderschap was hij  onder meer vijf jaar fractievoorzitter in de gemeenteraad. Van 2007 tot en met 2011 werkte hij bij de Tweede Kamerfractie van de SP als fractiemedewerker volkshuisvesting, integratie en energie. Arnout Hoekstra heeft in 2003 in Vlaardingen de jongerenafdeling ‘ROOD’ opgericht, en is in de jaren daarna onder meer voorzitter, secretaris, penningmeester en webmaster van de SP-afdeling geweest.

Nevenfuncties

Ambtsgebonden Nevenfuncties, onbezoldigd

 • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke Regeling Stroomopwaarts
 • Lid algemeen bestuur Koepelschap Buitenstedelijk Groen (tot 1 januari 2017)
 • Lid algemeen bestuur Regionale Belastinggroep
 • Lid Raad van commissarissen van het Werkbedrijf Vlaardingen b.v.
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Plaatsvervangend lid Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente in de aandeelhoudersvergadering NV IRADO
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente in de aandeelhoudersvergadering van Waterbedrijf Evides
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente in de aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten
 • Vertegenwoordiger namens de gemeente in de aandeelhoudersvergadering Stadsgehoorzaal
 • Aandeelhouder namens de gemeente van Stadsherstel Maassteden BV

Overige nevenfuncties, onbezoldigd

 • Lid bestuur SP afdeling Vlaardingen
 • Voorzitter Vereniging Beheer Mandeligheid Binnenterrein de Buitenplaats Van Ruytenburch fase 6
 • Lid landelijk partijbestuur SP

Overige nevenfuncties, bezoldigd

 • Geen

Bewaren

Bewaren

Uitgelicht