Samenstelling B&W

Burgemeester Annemiek Jetten

Annemiek Jetten

Burgemeester

 • Openbare orde
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Vergunningverlening bijzondere wetten
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Regionale samenwerking (MVS en MRDH)
 • Archief
 • Handhaving en toezicht*
Bart Bikkers

 

Wethouder Bart Bikkers

 • Duurzaamheid, energietransitie en milieu
 • Verkeer en vervoer (Blankenburgverbinding, kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland)
 • Sport
 • Dienstverlening, data en digitalisering
 • Europese stimuleringsfondsen
 • Financiën*
 • Grondzaken en vastgoed*
 • Personeel en organisatie*
foto Bart de Leede

Wethouder Bart de Leede

 • Klimaatadaptatie, Openbare ruimte en Groen
 • Afvalinzameling
 • Participatiewet en armoedebeleid
 • Cultuur en Monumenten
 • Evenementenstimulering
 • Coördinatie Omgevingswet
 • Biodiversiteit en dierenwelzijn
 • Ruimtelijke Ordening*
 • Vestigingsklimaat*
 • Economische zaken en Havens*
 • Stadspromotie*
wethouder Jacky Silos

Wethouder Jacky Silos

 • Zorg en ondersteuning
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Maatschappelijke participatie
 • Emancipatie en integratie
 • Maatschappelijke opvang
  Coördinatie aanpak woonoverlast*
 • Bouwen en wonen*
 • Burgerparticipatie en communicatie*
Foto van Anneke Knol

Anneke Knol-Van Leeuwen

Gemeentesecretaris

 • Ondersteuning B&W

*tijdelijke verdeling

Uitgelicht