Samenstelling B&W

Burgemeester Annemiek JettenAnnemiek Jetten

Burgemeester

 • Openbare orde
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Vergunningverlening bijzondere wetten
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Regionale samenwerking (MVS en MRDH)
 • Archief
   
 

wethouder Frans HoogendijkWethouder Frans Hoogendijk

 • Economische zaken en Havens
 • Vestigingsklimaat
 • Personeel en organisatie
 • Burgerparticipatie en communicatie
 • Handhaving en toezicht
 • Stadspromotie
 • Bouwen en wonen*
   


Bart BikkersWethouder Bart Bikkers

 • Duurzaamheid, energietransitie en milieu
 • Verkeer en vervoer (Blankenburgverbinding, kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland)
 • Sport
 • Dienstverlening, data en digitalisering
 • Europese stimuleringsfondsen
 • Financiën*
 • Grondzaken en vastgoed*


 

foto Bart de LeedeWethouder Bart de Leede

Klimaatadaptatie, Openbare ruimte en Groen
Afvalinzameling
Participatiewet en armoedebeleid
Cultuur en Monumenten
Evenementenstimulering
Coördinatie Omgevingswet
Biodiversiteit en dierenwelzijn
Ruimtelijke Ordening*
 

wethouder Jacky SilosWethouder Jacky Silos

 • Zorg en ondersteuning
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Maatschappelijke participatie
 • Emancipatie en integratie
 • Maatschappelijke opvang
  Coördinatie aanpak woonoverlast*

 

*tijdelijke verdeling

Foto van Anneke KnolGemeentesecretaris Anneke Knol-van Leeuwen

 • Ondersteuning B&W

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Uitgelicht