Samenstelling B&W

Burgemeester Annemiek JettenAnnemiek Jetten

Burgemeester

 • Openbare orde
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Vergunningverlening bijzondere wetten
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Regionale samenwerking (MVS en MRDH)
 • Archief
   
 

wethouder Frans HoogendijkWethouder Frans Hoogendijk

 • Economische zaken en Havens
 • Vestigingsklimaat
 • Personeel en organisatie
 • Burgerparticipatie en communicatie
 • Handhaving en toezicht
 • Stadspromotie


 

wethouder Arnout HoekstraWethouder Arnout Hoekstra

 • Bouwen en wonen
 • Grondzaken en Vastgoed
 • Ruimtelijke ordening
 • Financiën
 • Coördinatie Aanpak woonoverlast

 

 


Bart BikkersWethouder Bart Bikkers

 • Duurzaamheid, energietransitie en milieu
 • Verkeer en vervoer
 • Sport
 • Dienstverlening, data en digitalisering
 • Europese stimuleringsfondsen

 

 

 

foto Bart de LeedeWethouder Bart de Leede

Klimaatadaptatie, Openbare ruimte en Groen
Afvalinzameling
Participatiewet en armoedebeleid
Cultuur en Monumenten
Evenementenstimulering
Coördinatie Omgevingswet
Biodiversiteit en dierenwelzijn

 

wethouder Jacky SilosWethouder Jacky Silos

 • Zorg en ondersteuning
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Maatschappelijke participatie
 • Emancipatie en integratie
 • Maatschappelijke opvang

 

 

portretfoto Anneke KnolGemeentesecretaris Anneke Knol-van Leeuwen

 • Ondersteuning B&W

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Uitgelicht