Samenstelling B&W

Burgemeester Annemiek Jetten

Annemiek Jetten

Burgemeester

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Openbare orde en veiligheid
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Archief
 • Regionale samenwerking
 • Vergunningverlening bijzondere wetten
 • Handhaving en toezicht

Foto Bart Bikkers

Wethouder Bart Bikkers

 • Verkeer en Vervoer
 • Sport
 • Milieu
 • Economische Zaken
 • Stadspromotie
Foto Bart de Leede

Wethouder Bart de Leede

 • Klimaatadaptatie, Openbare Ruimte en Groen
 • Afvalinzameling
 • Participatiewet en armoedebeleid
 • Binnenstad
 • Biodiversiteit en dierenwelzijn
 • Cultuur en erfgoed
Foto van Jacky Silos

Wethouder Jacky Silos

 • Zorg en ondersteuning
 • Jeugd
 • Onderwijsbeleid
 • Maatschappelijke participatie
 • Emancipatie en integratie
 • Maatschappelijke opvang

Foto Ivana Somers-Gardenier

Wethouder Ivana Somers

 • Bouwen en wonen
 • Participatie en communicatie
 • Ruimtelijke Ordening
 • Coördinatie Omgevingswet
Foto van Sebastiaan Nieuwland

Wethouder Sebastiaan Nieuwland

 • Financiën en inkoop
 • Externe financiering, Europese stimuleringsfondsen
 • Vastgoed en Grondzaken, inclusief Onderwijshuisvesting
 • Personeel en Organisatie
 • Digitalisering, data en dienstverlening
 • Duurzaamheid en energietransitie
Foto van Gerrit van Hofwegen

Gerrit van Hofwegen (interim)

Gemeentesecretaris

 • Ondersteuning B&W

 

Uitgelicht