Declaraties

Voor de uitoefening van hun functie maken de leden van het college van burgemeester en wethouders verschillende kosten. Daarvoor ontvangen zij, naast hun loon, een vaste maandelijkse onkostenvergoeding.

Daarnaast kunnen collegeleden kosten apart declareren of worden rekeningen voor hen betaald:

  • Declaraties
    Dit zijn de kosten die via declaratieformulieren gedeclareerd worden zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten.
  • Bestuurskosten/faciliteiten
    Dit zijn kosten waarvan de gemeente de rekening betaald zoals bijvoorbeeld congreskosten en zakelijke lunches/ diners.

Hieronder vindt u declaraties gemaakt door burgemeester en wethouders. De declaraties zijn uitgesplitst per collegelid. Wanneer u de onderliggende documenten van de declaraties wilt inzien, maakt u daarvoor een afspraak via (010) 248 4000. Persoonlijke gegevens, zoals namen van medewerkers en rekeningnummers, kunt u niet inzien.

U kunt landelijke regelingen, zoals het Rechtspositiebesluit burgemeesters en het Rechtspositiebesluit wethouders, vinden op www.overheid.nl.