Openbare besluiten van het college van B en W - 3 september 2019

Openbare besluiten uit de collegevergadering gehouden op: dinsdag 3 september 2019.

Beantwoording artikel 34-vragen van mevrouw Wijker over groot aantal ingediende art. 34 vragen fractie Boers

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van artikel 34-vragen van mevrouw Wijker (fractie Kerkhof) over groot aantal ingediende art. 34 vragen fractie Boers vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

Mevrouw Wijker (fractie Kerkhof) heeft vragen aan het college gesteld over de grote hoeveelheid vragen die door de fractie Boers zijn gesteld en de kosten voor de gemeente die daarmee zijn gemoeid. Het college heeft de beantwoording van deze vragen vastgesteld.

Regulering stroom art. 34 vragen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om:

  1. Beantwoording grote hoeveelheid art. 34 vragen gefaseerd af te doen.
  2. Maximaal 4 sets vragen per B&W-vergadering in behandeling te nemen.
  3. Medio december 2019 te bezien of het aantal vragen genormaliseerd is en of vanaf 1 januari 2020 de termijn van het RvO weer gehanteerd kan worden.
  4. Raadsmemo vastgesteld.

Bijlage:  

Toelichting:

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om naar aanleiding van de grote hoeveelheid gestelde art. 34 vragen deze gefaseerd te beantwoorden. De reden van dit besluit is dat de organisatie geen capaciteit heeft om zo'n grote hoeveelheid vragen binnen de daarvoor gestelde termijn van 30 dagen te beantwoorden zonder dat dit verstoring oplevert voor de reguliere werkzaamheden.

Raadsmemo technische briefing raadskamer huisvesting arbeidsmigranten

Het college van burgemeester en wethouders heeft het raadsmemo technische briefing raadskamer huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld.

Bijlage:

Toelichting:

In veel gemeenten is de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten een moeizaam proces, door weerstand van omwonenden en omdat het een beladen politieke onderwerp is. Ter voorbereiding van een raadskamer over dit onderwerp heeft het college een raadsmemo gestuurd over de volgende twee onderwerpen met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten:

  1. Paraplubestemmingsplan wonen en woonruimteverordening ter voorkoming van opkopen woningen om deze vervolgens te verhuren.
  2. Alternatieve huisvesting voor Valkenhof-hoog.

Uitgelicht