Openbare besluiten van het college van B en W - 23 september 2019

Openbare besluiten uit de collegevergadering gehouden op: maandag 23 september 2019.

Beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel over vervuilende scooters

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de artikel 34 vragen van de heer Thiel (fractie Boers) over vervuilende scooters vastgesteld.

Bijlage: Vervuilende scooters (pdf, 106 kB)

Toelichting:

Het college heeft de beantwoording van de artikel 34 vragen van de heer Thiel (fractie Boers) vastgesteld.

Beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel over Wob-verzoeken

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de artikel 34 vragen van de heer Thiel (fractie Boers) over Wob-verzoeken vastgesteld.

Bijlage: Wob-verzoeken (pdf, 87 kB)

Toelichting:

De heer Thiel (fractie Boers) heeft vragen gesteld over Wob-verzoeken. Het college heeft de beantwoording van deze vragen vastgesteld.

Beantwoording artikel 34-vragen van de heer Thiel over zorgen bomenkap

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beantwoording van de artikel 34 vragen van de heer Thiel (fractie Boers) over zorgen bomenkap vastgesteld.

Bijlage: Bomenkap (pdf, 103 kB)

Toelichting:

Het college heeft in de beantwoording van de artikel 34 vragen van de fractie Boers over zorgen om bomenkap aangegeven hoeveel bomen er de afgelopen jaren weggehaald zijn en hoeveel bomen er terug geplant zijn. Het college geeft aan dat het Vlaardingse groenbeleid gericht is op duurzame instandhouding van het groen.

Wijziging beleid Social Return On Investment (SROI)

Het college van burgemeester en wethouders heeft het gewijzigde beleid Social Return On Investment (SROI) vastgesteld.

Toelichting:

Het college heeft het gewijzigde beleid Social Return On Investment (SROI) vastgesteld. Met Social Return On Investment (SROI) zorgt de gemeente voor sociale winst bij inkoop- en aanbestedingstrajecten door sociale voorwaarden te stellen.
Nadat de MVS-colleges met de nieuwe beleidsregels hebben ingestemd, zal het nieuwe beleid geïmplementeerd worden.

Raadsmemo Geen ontheffing Vreugdevuur

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo vastgesteld.

Bijlage: Vreugdevuur (pdf, 287 kB)

Toelichting:

Het besluit geen ontheffing te verlenen voor een vreugdevuur afgelopen jaarwisseling is een goed besluit geweest. Het maken van een vuur is bij wet verboden vanwege de gevaren die dit met zich meebrengt. Het college van burgemeester en wethouders heeft het standpunt ingenomen om geen ontheffing meer te verlenen voor een vreugdevuur.

Raadsmemo ombuiging financiele tekorten

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raadsmemo vastgesteld.

Bijlage: Procesvoorstel begroting 2020 (pdf, 210 kB)

Toelichting:

Het college heeft het raadsmemo waarin wordt medegedeeld, dat op 1 oktober 2019 de concept meerjarenbegroting aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Deze begroting geeft een geraamd tekort in 2020 aan van € 5.8 miljoen aflopend naar een tekort van € 3.8 miljoen in 2023.  Deze nieuwe perspectieven betekenen dat er hard aan de slag gegaan zal moeten worden om de meerjarenbegroting structureel op orde te brengen.

Uitgelicht