College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders is gezamenlijk verantwoordelijk voor het gevoerde gemeentelijke beleid. Het uitgangspunt hierbij is het collegeprogramma. Het college bestaat uit de burgemeester, vijf wethouders en de gemeentesecretaris. Het college legt verantwoording af aan en wordt gecontroleerd door de gemeenteraad. De burgemeester is de voorzitter van het college.

College van B&W

De wethouders zijn gekozen door de gemeenteraad. Zij zijn geen lid van de gemeenteraad. De gemeentesecretaris ondersteunt het college. Het college van B&W 2014-2018 is 24 april 2014 geïnstalleerd.

Vergaderingen

Het college vergadert elke dinsdag. De besluiten die het college neemt, staan in de openbare besluitenlijst.

Afspraken

In het coalitieakkoord en het collegeprogramma 2014-2018 staan de afspraken die het college in 2014 gemaakt heeft.