Waar stem ik voor?

U stemt voor de volksvertegenwoordigers van de provincie en het bestuur van het waterschap van Delfland. Deze worden elke vier jaar gekozen.

De provincie heeft verschillende taken zoals:

 • het indelen van de ruimte,
 • zorgen voor natuur en milieu,
 • werken met inwoners en bedrijven aan verduurzaming,
 • zorgen voor het openbaar vervoer,
 • aanleg en onderhoud van wegen, etc.,
 • beschermen en zorg voor cultuur en monumentenzorg,
 • zorgen voor de regionale economie en
 • het toezicht houden op gemeenten en waterschappen.

Het waterschap zorgt voor:

 • het beheren en versterken van dijken en sluizen,
 • zuiveren van het rioolwater,
 • het regelen van de waterstand en
 • zorgen voor schoon water. 

Met uw stem kunt u direct invloed uitoefenen op de beslissingen van de provincie en het waterschap. U stemt namelijk op een kandidaat van een van de partijen die aan de verkiezing deelneemt. Uiterlijk 13 maart 2023 ontvangt u een kandidatenlijst. De kandidatenlijst wordt verstuurd aan ‘de bewoners van het adres’.