Stemmen

Om te stemmen hebt u een stempas én een geldig identiteitsbewijs nodig. U krijgt van de gemeente Vlaardingen alleen een stempas toegestuurd als u kiesgerechtigd bent.

De voorwaarden om te mogen stemmen op 15 maart zijn: 

  • Provinciale Staten verkiezing: de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit, is 18 jaar of ouder, woont in Vlaardingen en is niet uitgesloten van het kiesrecht.
  • Waterschapsverkiezing: de kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit of is EU-burger of is niet-Nederlander met een geldige verblijfsvergunning, is 18 jaar of ouder, woont in Vlaardingen en is niet uitgesloten van het kiesrecht.

Kan ik stemmen in een andere gemeente?

Ja, dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Dit kan schriftelijk uiterlijk tot vrijdag 10 maart of aan de balie van het stadskantoor tot dinsdag 14 maart 12.00 uur. U kunt echter alleen met uw kiezerspas stemmen in alle stemlokalen binnen de provincie Zuid-Holland of binnen het waterschap van Delfland. 

Ik kan niet zelf stemmen

Als u niet zelf kunt stemmen, mag u iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Dat kan met een onderhandse volmacht of een schriftelijke volmacht. Houd er rekening mee dat de persoon die voor u stemt ook moet wonen in de provincie Zuid-Holland of binnen het waterschap van Delfland.

Onderhandse volmacht via achterkant van de stempas

Vul het volmachtsbewijs op de achterkant van uw stempas in en geef uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de kiezer die uw stem uitbrengt.

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht gebruikt u bijvoorbeeld als u geen geldig identiteitsbewijs heeft of als u iemand uit Vlaardingen wilt machtigen vóórdat de stempassen zijn verzonden. Bijvoorbeeld door verblijf in het buitenland. U kunt binnenkort het formulier downloaden van deze website of aanvragen bij het Klantcontactcentrum via telefoonnummer (010) 248 4000. De gevolmachtigde ontvangt van de gemeente een volmacht bewijs per post.

Gevolmachtigde stem uitbrengen

De persoon die namens u stemt, moet ook in de provincie Zuid-Holland wonen, of binnen het Waterschap Delfland en uw stem gelijktijdig uitbrengen met zijn of haar eigen stem. De gevolmachtigde mag maximaal 2 volmacht stemmen uitbrengen.

Stempas

U ontvangt uw stempas op het adres waar u staat ingeschreven in de BRP op 30 januari 2023. Bent u na 30 januari 2023 verhuisd? Dan is uw stempas naar uw oude adres gestuurd. Het is niet mogelijk om een stempas te ontvangen op uw nieuwe adres. Woonde u op 30 januari 2023 in een andere provincie of binnen een ander waterschap? Dan kunt u niet in de provincie Zuid-Holland of voor het waterschap van Delfland stemmen voor deze verkiezing maar wel voor die van uw vorige woongemeente. Neem contact op met deze gemeente voor meer informatie.

Stempas niet ontvangen, kwijt of beschadigd? 

Als u uw stempas niet heeft ontvangen, kwijt bent of deze ernstig is beschadigd, kunt u niet stemmen. U kunt een nieuwe stempas aanvragen. Dit kan op twee manieren: schriftelijk of persoonlijk aan de balie van het stadskantoor. 

Schriftelijk aanvragen nieuwe stempas

U kunt schriftelijk een nieuwe stempas aanvragen. Binnenkort kunt op deze website het formulier vervangende stempas downloaden of aanvragen bij het Klantcontactcentrum via telefoonnummer (010) 248 4000. De gemeente moet het formulier uiterlijk 10 maart 2023 om 16.00 uur van u hebben ontvangen. Stuur het formulier naar verkiezingen@vlaardingen.nl of per post Gemeente Vlaardingen, Team verkiezingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.

Nieuwe stempas aanvragen bij het stadskantoor

U kunt persoonlijk een nieuwe stempas aanvragen bij de balie van het stadskantoor, Westnieuwland 6. Dit kan tot uiterlijk 14 maart 2023, 12.00 uur. 
Openingstijden van het stadskantoor: maandag: 08.00 – 19.00 uur, dinsdag tot en met  vrijdag: 08.00 – 16.00 uur. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer (010) 248 4000. 

Oude stempas teruggevonden?

Uw oude stempas is niet meer geldig zodra u een nieuwe stempas krijgt. Met uw oude stempas kunt u niet meer stemmen.