Provinciale Staten

De hoofdtaak van de Provinciale Staten is het controleren van het bestuur, dat gevormd wordt door de Gedeputeerde Staten.

De samenstelling en de bevoegdheden zijn geregeld in de Provinciewet. De leden van de Provinciale Staten (Statenleden) worden iedere vier jaar rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van de provincie gekozen.

Op hun beurt kiezen deze gekozenen weer de leden van Gedeputeerde Staten en, vanaf 2019 samen met de leden van de kiescolleges voor de Eerste Kamer in Caribisch Nederland, de leden van de Eerste Kamer. 

Elke 4 jaar gaan de stemgerechtigde inwoners van Zuid-Holland naar de stembus om de 55 leden van Provinciale Staten te kiezen. De komende verkiezingen worden op woensdag 15 maart 2023 gehouden.

Op de website van de provincie Zuid-Holland kunt u lezen welke partijen en kandidaten meedoen met de verkiezingen.

Meer informatie.