Verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen 2023

Verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen vinden eens in de vier jaar tegelijkertijd plaats. De laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen vonden plaats 15 maart 2023.

 • Voorlopige uitslag

  De voorlopige uitslag en de voorlopige opkomstpercentages van de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023 voor Vlaardingen zijn als volgt:

 • Waterschappen

  Waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Zo zorgen zij voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater.

 • Provinciale Staten

  De hoofdtaak van de Provinciale Staten is het controleren van het bestuur, dat gevormd wordt door de Gedeputeerde Staten.

 • Openbare kennisgevingen

  Hier vindt u de openbare kennisgevingen met betrekking tot de verkiezingen op woensdag 15 maart 2023 .

 • Processen-verbaal

  27 maart 2023

  Aan de rechterkant op deze pagina vindt u de processen-verbaal van de Provinciale Staten en Waterschappen 2023