Gezocht: stembureauvoorzitters, stembureauleden en tellers

We zijn op zoek naar stembureauvoorzitters, stembureauleden en tellers. Wilt u helpen? Lees dan verder.

Wilt u graag als stembureauvoorzitter, stembureaulid of teller meehelpen met de komende verkiezingen? U kunt nu alvast aangeven dat u graag mee wilt helpen. Als u dat gedaan heeft, ontvangt u van Team Verkiezingen een mail waarin u uw beschikbaarheid kunt doorgeven.

Wilt u zich voor het eerst aanmelden en/of wilt u meer weten over de verschillende functies? Lees hieronder verder voor de uitleg per functie. Heeft u al eens eerder op een stembureau geholpen, dan ontvangt u per e-mail een uitnodiging met de vraag of u de komende verkiezingen weer wilt helpen.

Wat zijn de voorwaarden om mee te kunnen helpen?

U:

 • bent 18 jaar of ouder;
 • beheerst de Nederlandse taal goed; 
 • heeft MBO werk- & denkniveau;
 • bent nauwkeurig, behulpzaam en stressbestendig.

Let op! Een aanmelding betekent niet dat u automatisch op een stembureau wordt geplaatst. Vanuit alle aanmeldingen wordt een indeling gemaakt. Het kan gebeuren dat u daarom geen zitting kunt nemen op een stembureau. Of u wordt eerst op een reservelijst geplaatst. Als er afmeldingen zijn, kunt u weer worden benaderd.

Welke functies zijn er op een stembureau en wat zijn de vergoedingen?

Functie TIjden Vergoeding
Voorzitter A 06.00-16.00 uur € 150,-
Voorzitter B 15.30 uur-einde € 150,-
Stembureaulid A 07.00-16.00 uur € 100,-
Stembureaulid B 15.45 uur-einde € 100,-
Teller op de verkiezingsdag (22 november 2023) 20.45 uur-einde € 40,-
Teller op de centrale teldag (23 november 2023) 08.00 uur-einde (ongeveer tot 18.00 uur) € 100,-

 

Stembureauvoorzitter

Een stembureauvoorzitter stuurt een team van drie stembureauleden aan en zorgt ervoor dat het stemproces volgens de regels verloopt. De ideale voorzitter is precies, klantgericht, zelfverzekerd, kan organiseren en leidinggeven. 

De voorzitter volgt twee verplichte trainingen, een e-learning en daarnaast nog een oefenstembureau-training op het stadhuis. Beide trainingen duren ongeveer 1,5 uur.          

Taken voorzitter A 

 • Ontvangst: het in de vroege ochtend in ontvangst nemen van de stembus en overige materialen.
 • Start: zorgen dat het stembureau startklaar is voor de opening van 07.30 uur. Controleren van alle materialen (zijn de stembiljetten aanwezig, alle posters e.d.; een checklist is aanwezig). Staat de opstelling goed (stemhokjes, stembussen tafels en stoelen).
 • Verdeling taken: de voorzitter zorgt dat iedereen zich bewust is van zijn of haar taak en kan eventueel taken van andere stembureauleden overnemen. 
 • Taak uitvoering: de voorzitter zorgt ervoor dat alle taken goed worden uitgevoerd volgens wet- en regelgeving en gemeentelijke uitleg. Ook zorgt de voorzitter ervoor dat er een goede overdracht is bijvoorbeeld bij pauzes en bij de proces-verbaal overdracht.
 • Invullen proces-verbaal (PV): alle leden ondertekenen het PV en als er bijzonderheden of klachten van kiezers zijn noteert de voorzitter die ook op het proces-verbaal (PV).

Taken voorzitter B 

 • Start: voorzitter B overlegt bij de overdracht met voorzitter A hoe de dag tot dan toe is verlopen. Kijken samen het proces-verbaal (PV) na (ondertekening e.d.), en vullen het overdrachtsdocument in.
 • Verdeling taken: de voorzitter zorgt dat iedereen zich bewust is van zijn of haar taak en kan eventueel taken van andere stembureauleden overnemen. 
 • Taak uitvoering: de voorzitter zorgt ervoor dat alle taken goed worden uitgevoerd volgens wet- en regelgeving en gemeentelijke uitleg. Ook zorgt de voorzitter ervoor dat er een goede overdracht is bijvoorbeeld bij pauzes en bij de proces-verbaal (PV) overdracht.
 • Invullen proces-verbaal (PV): alle leden ondertekenen het PV en als er bijzonderheden of klachten van kiezers zijn, noteert de voorzitter die ook op het PV
 • Functiewisseling: voorzitter B draagt om 21.00 uur zijn taken over aan een ambtenaar in de functie van proces-verbaalinvuller en wordt teller in het telteam.

Stembureaulid

De stembureauleden zorgen onder aansturing van de voorzitter voor een goed verloop van de stemming en telling. 

Stembureauleden volgen de verplichte e-learning van ongeveer 1,5 uur.

Taken stembureau lid A + B

 • Taakuitvoering: de stembureauleden zorgen er samen voor dat het stemproces volgens de regels verloopt en ondertekenen het proces-verbaal (PV).
 • Controle documenten: als stembureaulid controleert u documenten van de kiezer zoals stempas, volmacht, identiteitsbewijs, controle of het nummer van de stempas of volmacht voorkomt in het ROS (Register Ongeldige Stempasssen).
 • Toezicht: leden houden toezicht op de stembus.
 • Hulp: u biedt -indien nodig- hulp bij een kiezer met een lichamelijke beperking.
 • Vervanging: stembureauleden vervangen elkaar bij pauzes.
 • Opruimen: leden helpen met het opruimen van het stembureau aan het einde van de verkiezingsdag.

Teller

Tellers tellen de stembiljetten onder leiding van een telleider. We zijn op zoek naar tellers op de verkiezingsdag en tellers op de centrale teldag (dag na de verkiezing).

Een teller volgt een korte e-learning gericht op het telproces.

Teller op de verkiezingsdag (22 november 2023)

De tellers tellen de stembiljetten op partijniveau onder leiding van een telleider. Een telleider is een ambtenaar van de gemeente Vlaardingen.

Taken

 • Aanwezig: de tellers melden zich om 20.45 uur op de locatie.
 • Instructies: de tellers volgen de instructie op van de telleider.
 • Taakuitvoering: de tellers tellen per partij de stemmen en vullen de telformulieren in.

Teller op de centrale teldag (23 november 2023)

Op donderdag 23 november 2023 worden alle uitgebrachte stemmen van 22 november 2023 op kandidaat-niveau geteld. Deze centrale telling doen we op een locatie die nog bekend wordt gemaakt. Deze telling is openbaar.

Taken

 • Aanwezig: de tellers melden zich om 08.00 uur op de locatie.
 • Instructies: de tellers volgen de instructie op van de telleider.
 • Taakuitvoering: de tellers tellen per partij de stemmen van iedere kandidaat en vullen de telformulieren in.