Stemmen in een andere gemeente

U mag stemmen in elke gemeente in Nederland. U moet hiervoor wel uw stempas laten omzetten in een kiezerspas.

Met de kiezerspas kunt u bij de verkiezing voor de Tweede Kamerverkiezingen binnen heel Nederland stemmen. U kunt uitsluitend met deze kiezerspas stemmen en u ontvangt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. Bij de stemming overhandigt u zowel uw kiezerspas als uw identiteitsdocument aan het stembureau.

U kunt de kiezerspas schriftelijk of mondeling aanvragen.

Schriftelijke aanvraag 

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 12 maart 2021 voor 17.00 uur zijn ontvangen. Hiervoor is een formulier 'Verzoek om een kiezerspas'  (pdf, 20kB) beschikbaar. Heeft u al een stempas in huis? Dan stuurt u de stempas bij uw verzoek mee. 

Mondelinge aanvraag 

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan uiterlijk 12 maart 2021 om 17.00 uur gedaan worden. U moet dan persoonlijk naar het gemeentehuis waar u op de dag van kandidaatstelling (1 februari 2021) als kiezer staat geregistreerd. Daar toont u de stempas en vraagt u een kiezerspas aan. U moet hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer (010) 248 4000.