Stembureaus

De locaties en openingstijden van de stembureaus.

Stemmen op 17 maart

U kunt op elk van de 27 stembureaus in de gemeente Vlaardingen stemmen op 17 maart 2021, tussen 07.30 uur en 21.00 uur.  Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden.

U kunt de Vlaardingse stemlokalen bekijken op de plattegrond. De adressen van de stemlocaties zijn:

 • Stadskantoor,  Westnieuwland 6
 • Stadhuis Burgerzaal, Markt 11
 • Stadsgehoorzaal, Schiedamseweg 51
 • Pannekoekenhuis 't Hof, Hofsingel 80
 • Het Spectrum, Boslaan 1
 • Het Spectrum, Wilhelminastraat 19
 • Kerkgebouw De Fontein, Dr. Abraham Kuyperstraat 2 (zij-ingang)
 •  Rehobothkerk, Billitonlaan 104
 • CBS Het Visnet, Stationsstraat 117
 •  Wooncentrum De Bolder, Columbusstraat 5
 • Johannes Calvijnschool, Claudius Civilislaan 30
 • Voormalig schoolgebouw, Philips de Goedestraat 162
 •  Erasmushal, Erasmusplein 65
 • Sporthal Westwijk, Floris de Vijfdelaan 35
 • Wijkcentrum West,  Professor Teldersstraat 10
 • Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26
 • Begraafplaats Emaus, Emaus 6
 • Hotel Restaurant Campanile, Kethelweg 222
 • GBS Het Christal, Pompenburgsingel 30
 • Sporthal de Groene Draad, Van Hogendorplaan 1023
 • Kerk van de Nazarener, Zwanensingel 1
 • Kerkcentrum Holy, Reigerlaan 47 A
 • Gymzaal Baarnhoeve, Baarnhoeve  6
 • Begraafplaats Holy, Olmendreef 150
 • Gymzaal Kruidenpad, Kruidenpad 3
 • Sint Jozef Mavo, Willem de Zwijgerlaan 240
 • Stadswerf Stemstraat (vanuit de auto stemmen), Burgemeester Heusdenslaan 357

Landelijk zijn stemlokalen gepubliceerd als open data en deze landelijke stemlokalen zijn daardoor te vinden op de website: waarismijnstemlokaal.nl

Vervroegd stemmen op 15 en 16 maart

Deze verkiezing kunt  u op een aantal stembureaus in de gemeente al op 15 of 16 maart 2021 uw stem uitbrengen. Deze stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. 

De stembureaus zijn:

 • Stadskantoor, Westnieuwland 6
 • Sporthal Westwijk, Floris de Vijfdelaan 35
 • Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 26
 • Sporthal de Groene Draad, van Hogendorplaan 1023
 • Gymzaal Baarnhoeve, Baarnhoeve 6

De extra opening zorgt ervoor dat iedereen in alle rust en veiligheid zijn of haar stem kan uit te brengen. Dit geldt vooral voor mensen die tot een risicogroep behoren.

Wat neemt u mee naar het stembureau?

U hebt een stempas én een geldig identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen.

Identiteitsbewijzen die zijn toegestaan, zijn een geldig: 

 • paspoort
 • identiteitskaart
 • rijbewijs

Uw identiteitsbewijs is geldig om mee te stemmen als het niet langer dan 5 jaar verlopen is. Om te stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen moet er bij ‘geldig tot’ 18 maart 2016 of een latere datum staan.

De stempas wordt uiterlijk 3 maart 2021 bezorgd.

Hulp nodig bij het stemmen?

Een lichamelijke handicap?
Vraag hulp aan iemand, bijvoorbeeld een vriend, buurvrouw of een lid van het stembureau.

Covid-19: extra coronamaatregelen

Gemeente Vlaardingen neemt extra maatregelen. We doen er alles aan om drukte op de stembureaus te voorkomen en om de coronamaatregelen te kunnen naleven: 

 • De stembureaus worden zo ingericht dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand kunnen houden.
 • De stembureauleden doen een gezondheidscheck voordat ze met hun werk beginnen. Als een lid van het stembureau niet aan de gezondheidscheck voldoet, mag hij/zij deze functie niet vervullen.
 • Kiezers betreden het stemlokaal niet als zij klachten hebben of mogelijk besmet zijn met Covid-19.
 • Kiezers ontvangen voorafgaand aan de stemming een gezondheidscheck met vragen die zij voor zichzelf moeten beantwoorden. Kiezers die niet alle vragen in de gezondheidscheck met 'Nee' kunnen beantwoorden, stemmen niet in persoon in het stembureau.
 • Een kiezer mag maximaal voor drie andere kiezers een volmachtstem uitbrengen.
 • Kiezers die 70 jaar of ouder zijn op de dag van stemming krijgen een stempluspas waarmee ze in het stembureau kunnen stemmen of per brief. Ook kunnen ze een andere kiezer machtigen om voor hen te gaan stemmen (volmacht). 
 • In elk stemlokaal is een extra stembureaulid aanwezig. Hij/zij kijkt of het niet te druk wordt in het stembureau, wijst kiezers zo nodig op de 1,5 meter afstandsregel en vraagt kiezers om de handen te reinigen.
 • Kiezers moeten in het stemlokaal een mondkapje dragen.
 • In het stembureau worden stemhokjes, tafels, etc. geregeld gereinigd. 
 • Er zijn ‘kuchschermen’ tussen de kiezers en de leden van de stembureaus.
 • Kiezers laten hun identiteitsdocument bij het stemmen zien aan het stembureaulid. Dit doen ze door hun identiteitsbewijs voor het glas van het kuchscherm te houden.
 • De stemmen die zijn uitgebracht op maandag 15 maart 2021 en dinsdag 16 maart 2021 of via briefstemmen worden al in de loop van woensdag 17 maart 2021 geteld. De uitkomsten daarvan worden pas na het sluiten van alle stembureaus om 21.00 uur medegedeeld.