Ondersteuningsverklaring

Elke nieuwe politieke partij heeft verklaringen van kiezers nodig die hen als partij ondersteunen. U mag uw ondersteuning maar aan 1 partij geven. Dit kan met de ondersteuningsverklaring.

U mag alleen een ondersteuningsverklaring geven als u ook mag stemmen. U mag stemmen voor de leden van de Tweede Kamer als u:

  • Op 17 maart 2021 18 jaar of ouder bent
  • Op 1 februari 2021 (de dag van kandidaatstelling) staat ingeschreven in de gemeente Vlaardingen
  • U de Nederlandse nationaliteit heeft

U laat de verklaring van ondersteuning tekenen bij de balie van de gemeente Vlaardingen. Dit kan tijdens de openingstijden van het stadskantoor van4 januari 2021 tot en met 1 februari 2021. U kunt de ondersteuningsverklaring alleen laten tekenen in de gemeente waarin u op dit moment staat ingeschreven.

Wat neemt u mee? 

  • De ondersteuningsverklaring 
  • Uw geldige identiteitsbewijs

De medewerker van de gemeente controleert de persoonsgegevens die u heeft ingevuld op de ondersteuningsverklaring. U krijgt direct de ondersteuningsverklaring weer terug. U zorgt er zelf voor dat de politieke partij uw ondersteuningsverklaring krijgt. Let op! U ondertekent de ondersteuningsverklaring pas aan de balie van de gemeente.

Vanwege de COVID-19 maatregelen verzoeken wij u alleen te komen om de ondersteuningsverklaring te laten ondertekenen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Bent u van een politieke partij en wilt u met meerdere mensen komen, neem dan contact op zodat er een afspraak ingepland kan worden.