Iemand anders machtigen

Als u niet zelf naar het stembureau kunt komen, dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. U moet die persoon dan machtigen. Dat kan met een onderhandse volmacht of een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht hoeft u niet van tevoren aan te vragen. Deze volmacht kunt u regelen tot op de dag van de verkiezingen. U mag deze machtiging niet op het stembureau zelf invullen. Dit moet u dus vooraf (bijvoorbeeld thuis) regelen.

Zo werkt het:

 • Op de achterkant van uw stempas staat een 'volmachtbewijs'.
 • U mag alleen iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont en zelf ook voor die verkiezing mag stemmen.
 • U vult de naam in van de persoon die u wilt machtigen en zet uw handtekening.
 • De persoon die u wilt machtigen zet ook zijn/haar handtekening.
 • U geeft de gemachtigde op de dag van de verkiezing een kopie van uw  identiteitsbewijs mee. Dat mag ook een foto op zijn/haar mobiele telefoon of tablet zijn*.
 • De gemachtigde laat uw identiteitsbewijs (de kopie of foto daarvan) op het stembureau zien*.
 • De gemachtigde brengt uw stem tegelijk uit met zijn/haar eigen stem.

*  Voorkom misbruik of fraude!

Schrijf het volgende op de kopie:

 • Dat het een kopie is;
 • voor wie of welk product de kopie bedoeld is;
 • de datum van afgifte;
 • streep het burgerservicenummer (BSN) door; in het document en ook in de strook nummers onderaan.

Intrekken volmacht

U trekt de volmacht in door de stempas aan de gemachtigde terug te vragen. Dit kan tot het moment dat deze persoon voor u gaat stemmen. Daarna kunt u de volmacht niet meer intrekken. 

Schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht gebruikt u bijvoorbeeld als u iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Vlaardingen woont. Of wanneer u iemand uit Vlaardingen of een andere gemeente wilt machtigen voordat de stempassen zijn verzonden. Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat.

Bij een schriftelijke volmacht krijgt de persoon die voor u gaat stemmen per post een volmacht bewijs toegestuurd. U vult voor elke verkiezing een apart formulier 'Verzoek om bij volmacht te stemmen' (pdf, 25kB) in.

U mailt het formulier naar verkiezingen@vlaardingen.nl of u stuurt de schriftelijke aanvraag naar:
Gemeente Vlaardingen
Team verkiezingen
Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen

De gemeente moet uw schriftelijke aanvraag uiterlijk op 12 maart 2021 om 17.00 uur ontvangen hebben. 

De schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken.

Na deze datum kunt u alleen nog een onderhandse volmacht geven. De persoon die u voor u laat stemmen mag per verkiezing maximaal 3 volmachten aannemen.