Rekenkamercommissie

Tot 1 januari 2022 hadden de gemeenten Schiedam en Vlaardingen de gezamenlijke Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen. De gemeenteraad van Vlaardingen besloot op 10 november 2021 een rekenkamer te willen inkopen via een extern bureau. Daarvoor loopt op dit moment een aanbestedingsprocedure. Naar verwachting is deze aanbestedingsprocedure in februari 2022 afgerond en is er een directeur voor de Vlaardingse rekenkamer benoemd.

De externe leden en hun nevenactiviteiten zijn:

Pasfoto William van Deursen drs. William van Deursen BPM, voorzitter
  • Professional coach a.i.
  • Manager a.i./strategisch adviseur a.i.
  • Voorzitter Rekenkamercommissie Berkelland
  • Lid Rekenkamercommissie Dordrecht
Pasfoto Rob Gisling dr. Rob Gilsing, plaatsvervangend voorzitter
  • Lector Jeugdhulp en Transformatie Haagse Hogeschool
Pasfoto Bianca Rook drs. Bianca Rook, lid
  • Directeur bedrijfsvoering bij de gemeente Westland  
  • Extern lid van de Rekenkamercommissie Maassluis
Pasfoto Hans Demoed drs. Hans Démoed, lid
  • Manager gemeente Kaag en Braassem
  • Voorzitter Rekenkamercommissie Ridderkerk
  Claudine Garama, Secretaris van de commissie

 

Documenten en rapporten

Rapporten, jaarprogramma’s, jaarverslagen, vergaderverslagen en andere documenten van de Rekenkamercommissie vindt u terug op vlaardingen.raadsinformatie.nl. Als u op zoek bent naar een rapport dat niet meer op de website staat, kunt u het rapport opvragen bij de secretaris van de rekenkamercommissie.

Contact

Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen
Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen
Telefoon (010) 248 4000


Stuur een bericht via het www.vlaardingen.nl/contactformulier. Volg de Rekenkamercommissie op twitter.com/RKCSdamVld
 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren