Nieuwsbrief gemeenteraad - week 9 2020

Terugblik

Gemeenteraad bezoekt Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo)

 Op 20 februari jl. bracht een delegatie van de raad een bezoek aan het innovatiecentrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo). Het innovatiecentrum adviseert en verbindt alle partijen die betrokken zijn bij het duurzaam (her)ontwikkelen en beheren van vastgoed. De aanwezige (steun)raadsleden werden welkom geheten door directeur Maurice van der Meer en vervolgens meegenomen voor een rondleiding door de Woonwijzerwinkel. Hierbij is uitleg gegeven over alle duurzaamheidsthema’s. Tijdens de rondleiding was er de gelegenheid om vragen te stellen. De aanwezige (steun)raadsleden hebben onder andere kennis gemaakt met de energie opwekkende dakpan, meedenkende verlichting, diverse isolatiemogelijkheden en warmtepompen. 


Gemeenteraad bezoekt Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen

Begrotingsbehandeling

Op 26 maart a.s. vindt er een extra raadsvergadering plaats die al om 16.00 uur zal starten. De Agendacommissie heeft de planning vastgesteld voor de behandeling van de Meerjarenbegroting 2020-2023. Hieronder treft u de planning.

Datum

3 maart 2020      Meerjarenbegroting 2020-2023 beschikbaar
12 maart 2020    Inspreken over de begroting in Raadscommissie
19 maart 2020    Beeldvormende behandeling in Raadscommissie
25 maart 2020    Bijdragen fracties in Groot Vlaardingen
26 maart 2020    (vanaf 16.00 uur)  Algemene beschouwingen en besluitvorming in extra raadsvergadering

Agenda

Op donderdag 5 maart a.s. bent u om 20.00 uur van harte welkom voor de raadsvergadering in het stadhuis, ingang Markt 11. De volgende onderwerpen staan onder andere op de agenda: 

  • Aanwijzen en installeren plaatsvervangend griffier;
  • Benoemen lid Raad van Toezicht van Stichting Wijzer in Onderwijs;
  • Programma Levendige Binnenstad en Beeldkwaliteitsplan.

De volledige agenda met de bijbehorende stukken kunt u vinden op: www.vlaardingen.nl/gemeenteraad

Aankomende bijeenkomsten maart 2020:

  • Raadscommissie 12 maart a.s.
  • Raadscommissie 19 maart a.s. 
  • Extra raadsvergadering Meerjarenbegroting 26 maart a.s.

Gast van de raad

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat u weet waarover vergaderd wordt. Daarom nodigt de raad u uit om als gast van de raad aanwezig te zijn. Bent u benieuwd waar het dagelijkse werk van een raadslid uit bestaat, hoe besluiten tot stand komen en hoe een raadsvergadering verloopt? Meld u dan aan voor ‘gast van de raad’ op 5 maart 2020 via griffie@vlaardingen.nl. Meer informatie vindt u op www.vlaardingen.nl/gast

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl

De stukken voor de vergadering vindt u op www.vlaardingen.nl/gemeenteraad

Kom langs of volg de vergadering via www.vlaardingen.nl/raadlive

Komt u langs? Neem dan een geldig identiteitsbewijs mee en laat deze bij binnenkomst zien.

De raad op bezoek?

Wanneer u het belangrijk vindt dat de gemeenteraad uw vereniging, organisatie of club beter leert kennen en u met de gemeenteraad van gedachten wilt wisselen, dan kunt u de gemeenteraad daarvoor uitnodigen.

Hoe het werkt?

U neemt contact op met de griffie via griffe@vlaardingen.nl of (010) 248 4000 om de gemeenteraad uit te nodigen. De griffie overlegt met de agendacommissie van de gemeenteraad of en wanneer (altijd op een donderdag) de gemeenteraad uw vereniging, organisatie of club bezoekt en of de gemeenteraad voltallig of met een afvaardiging komt.

Altijd op de hoogte

Altijd op de hoogte blijven over de gemeenteraad? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via www.vlaardingen.nl/nieuwsbrieven.