Nieuwsbrief gemeenteraad - week 5 2020

Uitslag peiling bezuinigingen bekend

2.128 Vlaardingers reageerden op de oproep om via een enquête te laten weten waarop zij vinden dat de gemeente niet mag bezuinigen. De meeste stemmen gingen uit naar het niet bezuinigen op de onderwerpen veiligheid (bestrijden van criminaliteit en zorgen voor een veilige woonomgeving), het niet verhogen van de belastingen en het niet bezuinigen op zorg en welzijn (ouderen en mensen met een beperking).

De gemeenteraad en het college staan voor een grote uitdaging. Er is dit jaar een flink tekort op de gemeentelijke begroting. Om dat tekort op te lossen, kijkt de gemeente naar mogelijkheden om te bezuinigen of meer inkomsten te verwerven. De gemeenteraad wil de mening van bewoners graag meenemen in zijn afwegingen. Via het Vlaardings Internetpanel en via een app konden alle Vlaardingers een stem uitbrengen op maximaal drie onderwerpen waarop zij vinden dat niet mag worden bezuinigd.

Verschillen

Van de 2.128 Vlaardingers die hun stem uitbrachten, waren er 1.474 die dit deden via het Vlaardings Internetpanel en 654 via de app. De top 3 van het internetpanel komt overeen met de totale top 3. Uit de app kwam een andere prioritering. De Vlaardingers die hieraan deelnamen, kozen als eerste voor het behoud van cultuurvoorzieningen (bibliotheek, stadsgehoorzaal, musea, evenementen, kunst) gevolgd door veiligheid en onderwijs (aanpakken van onderwijsachterstanden en onderhoud schoolgebouwen).

Verder

De gemeenteraad neemt deze input mee in het verdere proces om te komen tot een sluitende begroting. Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad deze in maart. Voor meer informatie over de enquête kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad via griffie@vlaardingen.nl.
U vindt de volledige uitslag onder het nieuwsbericht op de website van de gemeente Vlaardingen.

Gast van de Raad

Bent u benieuwd hoe het er tijdens een raadsvergadering aan toe gaat? Heeft u vragen voor raadsleden of wilt u graag weten hoe hun dagelijkse werk eruit ziet? Meld u dan aan om aanwezig te zijn op 5 maart als gast van de raad via een e-mail naar de griffie of via het aanmeldformulier.

De raad op bezoek?

Wanneer u het belangrijk vindt dat de gemeenteraad uw vereniging, organisatie of club beter leert kennen en u met de gemeenteraad van gedachten wilt wisselen, dan kunt u de gemeenteraad daarvoor uitnodigen.

Hoe het werkt? Stuur een e-mail naar de griffie of  bel naar (010) 248 4000 om de gemeenteraad uit te nodigen.  De griffie overlegt met de agendacommissie van de gemeenteraad of en wanneer (altijd op een donderdag) de gemeenteraad uw vereniging, organisatie of club bezoekt en of de gemeenteraad voltallig of met een afvaardiging komt.

Komende vergaderingen

Raadsvergadering op 30  januari 2020

Op donderdag 30 januari bent u om 20.00 uur van harte welkom voor de raadsvergadering in het stadhuis, ingang Markt 11.

Op de agenda staat:

 • Benoemen voorzitter Raad van Toezicht Openbare Scholengemeenschap Vlaardingen Schiedam (OSVS).
 • Verordening op de vertrouwenscommissie en de commissie voor het voeren van het klankbordgesprek met de burgemeester Vlaardingen 2020
 • Wijzigen statuten van de Stichting Wijzer in Onderwijs
 • Grondbrief 2020
 • Regionale bestuursovereenkomst Wonen
 • Actualiseren parkeren in bestemmingsplannen
 • Aanvraag krediet digitalisering
 • Verlengingsaanvraag Rotterdamwet in de Westwijk
 • Toekomstvisie 2020-2040
 • MVS-herijkingstraject Jeugdhulp
 • Argos Mobiel
 • Locaties huisvesting arbeidsmigranten
   

De volledige agenda met de stukken voor de vergadering kunt u vinden op: vlaardingen.raadsinformatie.nl

Kom langs of volg de vergadering via www.vlaardingen.nl/raadlive. Komt u langs? Neem dan een geldig identiteitsbewijs mee en laat deze bij binnenkomst zien.

Aankomende bijeenkomsten februari 2020

 • Raadscommissie 6 februari
 • Raadscommissie 13 februari

Altijd op de hoogte blijven over de gemeenteraad? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief via www.vlaardingen.nl/nieuwsbrieven.