Nieuwsbrief gemeenteraad - week 50 2022

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest  regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Ken uw raadslid 

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Samen vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In deze rubriek stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Nol Kloosterman (Algemeen Ouderen Verbond).

Foto van Nol Kloosterman

Lees het interview met Nol Kloosterman.

Agenda

Op donderdag 15 december om 20.00 uur vindt de raadsvergadering plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Wijzigen lid Auditcommissie;
 • Aanwijzen en installeren (interim) plv. griffier;
 • Tweede Voortgangsrapportage 2022;
 • Belastingverordeningen 2023;
 • Gebiedsexploitatie Rivierzone;
 • Participatietraject Rotterdam The Hague Airport (RTHA);
 • Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam (MVS) 2021;
 • Verordening Jeugdhulp 2023;
 • Verordening leerlingvervoer Maassluis Vlaardingen Schiedam (MVS) 2022.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Vergaderingen januari 2023

 • Raadscommissie op 12 januari;
 • Raadscommissie op 19 januari.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl