Nieuwsbrief gemeenteraad - week 10 2021

Terugblik raadsvergadering 4 maart 2021

Op donderdag 4 maart vond de tweede digitale raadsvergadering van het jaar plaats.

Raadsvoorstellen

Er stonden twee raadsvoorstellen op de agenda waarmee de raad heeft ingestemd. De raadsvoorstellen betroffen een aantal begrotingswijzigingen op het gebied van sport en het bestemmingsplan Emplacement Vulcaanweg.

Moties buiten de orde

Tot slot kwamen twee moties buiten de orde aan bod. De eerste motie was van Ben Trooster (BVV) en Stefanie Solleveld (PvdA) en ging over de parkeervergunning in Vlaardingen. Deze motie werd na de beraadslaging in stemming gebracht en verworpen. De tweede motie ging over de begrotingsscan en werd ingediend door Stefanie Solleveld (PvdA) met de fracties van ONS Vlaardingen, BVV, AOV, SBV, Fractie Akça, Fractie Boers en Fractie Van Haren als mede-indieners. Ook deze motie werd na de beraadslaging in stemming gebracht en verworpen.

U kunt de vergadering terugkijken via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook alle bijbehorende stukken en stemmingsuitslagen terug. De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op donderdag 1 april. 

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Samen vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In de rubriek 'Ken uw raadslid' stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Ben Trooster (BVV)).

Ben Trooster

Lees het interview met Ben Trooster.

Agenda

Op donderdag 11 maart vindt een extra raadsvergadering plaats en een raadscommissie.

Extra raadsvergadering 

De extra raadsvergadering vindt plaats via videoverbinding en start om 19.00 uur. Het volgende onderwerp staat op de agenda:

  • Bieden van perspectief aan jongeren in coronatijd

Raadscommissie

Om 20.00 uur begint de raadscommissie, ook via videoverbinding. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Strategie Klimaatadaptatie Vlaardingen 2021-2024
  •  Raadsmemo Contourennota Wonen
  • Presentatie Rekenkamerrapport Programmabegroting Zicht op inzicht
  • Presentatie Rekenkamerrapport Samenwerking (passend) onderwijs en jeugdhulp

Wilt u de vergaderingen online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergaderingen volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda’s en de bijbehorende stukken. 

Komende bijeenkomsten maart

  • Extra raadscommissie  op dinsdag 16 maart
  • Raadscommissie op donderdag 18 maart 

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag per e-mail aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering.