Nieuwsbrief gemeenteraad - week 48 2020

Vlaardingen op zoek naar nieuwe burgemeester  

De commissaris van de Koning, Jaap Smit, heeft groen licht gegeven voor de zoektocht naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester voor Vlaardingen. Sinds eind vorig jaar is Bas Eenhoorn waarnemend burgemeester in Vlaardingen. Op dinsdag 17 november hebben de fractievoorzitters uit de gemeenteraad overleg gevoerd met de commissaris van de Koning.

Voordat de zoektocht kon starten moest Bas Eenhoorn rust brengen in de Vlaardingse politiek. De commissaris van de Koning heeft geconcludeerd dat Vlaardingen klaar is voor een nieuwe burgemeester. De komende maanden wordt gewerkt aan een profielschets die naar verwachting eind januari aan de commissaris van de Koning wordt aangeboden. Vervolgens wordt de vacature opengesteld en kan iedereen hierop solliciteren.

Een door de raad in te stellen vertrouwenscommissie gaat na overleg met de commissaris van de Koning met een aantal kandidaten in gesprek. Als alles volgens plan verloopt is voor de zomer duidelijk wie de nieuwe burgemeester van Vlaardingen wordt. Burgemeester Eenhoorn blijft aan tot de installatie van de nieuwe burgemeester, naar verwachting in september volgend jaar.

Terugblik tweede bijeenkomst cursus Politiek Actief

Vorige week vond de tweede bijeenkomst van de cursus Politiek Actief plaats. De cursus wordt georganiseerd door ProDemos in samenwerking met de gemeente Vlaardingen. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus was ook deze bijeenkomst weer digitaal. 

Aan het begin van de bijeenkomst interviewden de cursusleidster en de cursisten de raadsleden Rianne Molenaar (VV2000/Leefbaar Vlaardingen) en Frans Hoogendijk (ONS.Vlaardingen). Rianne en Frans gingen onder andere in op hoe zij als raadsleden contact hebben met inwoners, de tijdsinvestering die het raadslidmaatschap vraagt en wat je kunt bereiken voor de stad. 

Daarna maakten de deelnemers een krachtenveldanalyse waarbij in kaart werd gebracht met wie gemeenteraadsleden te maken hebben. Ook werd er gesproken over de taken die een gemeente verplicht is uit te voeren vanwege medebewind en de taken die een gemeente zelf mag bepalen om uit te voeren. 

Tijdens een kennisquiz kwamen vragen naar voren over de Vlaardingse politiek. De deelnemers moesten bijvoorbeeld beantwoorden hoeveel raadsleden de gemeenteraad van Vlaardingen telt en hoeveel partijen in het college zitten. En er werd uitgelegd hoe de voorbereiding van een besluit tot stand komt en hoe het besluitvormingsproces van de gemeenteraad verloopt. Dit werd gedaan aan de hand van de Verordening Winkeltijden Vlaardingen 2020 die op 8 juli 2020 is aangenomen. 

De huiswerkopdracht voor de volgende bijeenkomst op 1 december is dat de deelnemers op zoek gaan naar een bericht waarbij inwoners of maatschappelijke organisaties invloed hebben uitgeoefend op het beleid van de gemeente. 

Agenda

Vanwege de coronamaatregelen vindt op donderdag 26 november om 20.00 uur de raadscommissie plaats via videoverbinding. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Gebiedsvisie Rivierzone
  • Agendaverzoek GroenLinks inzake verdichtingskansen in de Holy
  • Bestemmingsplan Zuidbuurt 75b-77
  • Bestemmingsplan Waterharmonica de Rietputten
  • 2e voortgangsrapportage 2020 en 10e begrotingswijziging
  • Integraal Huisvestingsplan (IHP) binnenmilieumaatregelen 2020-2029 / projecten 2022
  • Wensen en bedenkingen samenwerkingsovereenkomst Leiding door het midden / Verkoop Dr. Wiardi Beckmansingel 4f
  • Agendaverzoek GroenLinks inzake anoniem solliciteren

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken. Voorafgaand aan de raadscommissie is het Sprekersplein om 19.30 uur. Ook deze is live te volgen via genoemde link.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden per e-mail bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Komende bijeenkomsten december

  • Raadscommissie op donderdag 3 december
  • Raadsvergadering op donderdag 17 december