Nieuwsbrief gemeenteraad - week 47 2022

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest  regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Gemeenteraad bezoekt Buurtpunt Ambacht

Eem delegatie van de gemeenteraad bezocht onlangs het Buurtpunt Ambacht. Het werkbezoek werd georganiseerd op initiatief van de heer De Reus (CU-SGP).

Het Buurtpunt Ambacht bestaat volledig uit vrijwilligers en heeft verschillende functies, namelijk: 

 • familiehuis: het zorgen voor een thuisgevoel voor alle leeftijden die in de omgeving wonen; 
 • preventievoorlichting geven over verschillende onderwerpen: schuldhulpverlening, jongerenwerk en op het gebied van zorg en welzijn; 
 • activiteiten voor de wijk: yoga, CA-groep en een knutselclub. 

Twee keer per week is er een bijeenkomst van een CA-groep. De CA-groep is een zelfhulpgroep voor mensen die een verslaving aan alcohol en drugs hebben gehad en daar terecht komen nadat ze uit een verslavingskliniek zijn ontslagen. Verder is Samen Ondernemend Leren (SOL) actief binnen het Buurtpunt Ambacht. SOL wil ervoor zorgen dat inwoners actief kunnen zijn en zij bieden het project Meedoen in de stad aan. SOL biedt naast individuele ondersteuning ook groepsondersteuning. 

Vanuit het Buurtpunt Ambacht is er behoefte aan één duidelijk aanspreekpunt vanuit de gemeente Vlaardingen én minder ingewikkelde formulieren voor subsidieaanvragen voor activiteiten. In de samenwerkingsovereenkomst die de gemeente Vlaardingen sluit met het Buurtpunt Ambacht staan drie onderwerpen centraal: het bijdragen aan basisvaardigheden, armoede en het bestrijden van eenzaamheid.

Ken uw raadslid 

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Samen vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In deze rubriek stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Désiree Jonkers-de Jong (AOV).

Foto van Desiree Jonker-de Jong

Lees het interview met Désiree Jonkers-de Jong.

Gast van de raad

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat u weet waarover vergaderd wordt. Daarom nodigt de raad u uit om als gast van de raad aanwezig te zijn. Bent u benieuwd waar het dagelijkse werk van een raadslid uit bestaat, hoe besluiten tot stand komen en hoe een raadsvergadering verloopt? Meld u dan aan voor ‘gast van de raad’ op 15 december via griffie@vlaardingen.nl. Meer informatie vindt u op www.vlaardingen.nl/gast

Agenda

Op donderdag 24 november om 20.00 uur vindt de Raadcommissie plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Definitief bod Vlaardingen – Actualisatie Regioakkoord Wonen;
 • Wijzigingsverordening Opkoopbescherming;
 • Wensen en bedenkingen Uitvoeringsnota Kostenverhaal;
 • Gebiedsexploitatie Rivierzone (besloten);
 • Monitoren en verantwoorden MVS Jeugdmodel;
 • Verordening Jeugdhulp 2023;
 • Verordening leerlingenvervoer Maassluis Vlaardingen Schiedam.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Vergaderingen december 2022

 • Raadscommissie: 1 december
 • Raadsvergadering: 15 december

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl