Nieuwsbrief gemeenteraad - week 44 2022

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest  regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Ken uw raadslid 

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Samen vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In deze rubriek stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Jeannette van Huizen (VVD).

Foto van Jeannette van Huizen

Lees het interview met Jeannette van Huizen.

Agenda

Op donderdag 3 november om 20.00 uur vindt de Raadcommissie plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Lijst van ingekomen stukken;
 • Overzichten van moties en toezeggingen;
 • Werksessie Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan;
 • Meerjarenbegroting 2023-2026 & Verordening Parkeerbelastingen Vlaardingen 2023;
 • Wensen & bedenkingen vaststellingsovereenkomst potentiële exploitant speelautomatenhal Veerplein (BESLOTEN);
 • Investeringskredieten sport;
 • Revolving fund Energiearmoede;
 • Zienswijze begrotingswijziging Rogplus 2023 Jeugd;
 • Plan doelgroepenvervoer MVS.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Overige vergaderingen in november 2022

 • Raadsvergadering op 9 en 10 november
 • Raadscommissie op 24 november

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl