Nieuwsbrief gemeenteraad - week 43 2021

Gast van de raad

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat u weet waarover vergaderd wordt. Daarom nodigt de raad u uit om als gast van de raad aanwezig te zijn. Bent u benieuwd waar het dagelijkse werk van een raadslid uit bestaat, hoe besluiten tot stand komen en hoe een raadsvergadering verloopt? Meld u dan aan voor ‘gast van de raad’ op 10 november 2021 via griffie@vlaardingen.nl. Meer informatie vindt u op www.vlaardingen.nl/gast

Agenda

Op donderdag 28 oktober vindt vanaf 20.00 uur de Raadscommissie plaats in het stadhuis. Nu een deel van de coronamaatregelen is komen te vervallen, bent u weer van harte welkom om de Raadscommissie bij te wonen.  De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Adviesrecht en participatie in kader van Omgevingswet
  • Meerjarenbegroting 2022-2025, inclusief de Verordening Parkeerbelastingen Vlaardingen 2022
  • Cultuurnota 2022-2025, Actief en Inclusief
  • Tweede wijziging Afvalstoffenverordening Vlaardingen 2014

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl . U kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Vergaderingen in november 2021

  • Extra Raadscommissie op woensdag 3 november 
  • Raadscommissie op donderdag 4 november 
  • Raadsvergadering op woensdag 10 en donderdag 11 november 
  • Raadscommissie op donderdag 25 november 

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl