Nieuwsbrief gemeenteraad - week 42 2022

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissie en de gemeenteraad en u leest  regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Terugblik raadsvergadering donderdag 13 oktober 2022  

Op 13 oktober vond een raadsvergadering plaats. Na vaststelling van de agenda werden er mondelinge vragen gesteld door de heer Voorburg (GroenLinks), ook namens ChristenUnie-SGP, over het incident bij Shell. De vragen werden beantwoord door de burgemeester. Vervolgens werd de heer Van Vugt (ONS Vlaardingen) wederom geïnstalleerd als tijdelijke vervanger van de heer Vuijk (ONS Vlaardingen) voor een wettelijk bepaalde periode van 16 weken vanwege ziekteverlof.

Besluitstukken na behandeling Raadscommissie

Vervolgens werd er zonder behandeling ingestemd met een groot aantal hamerstukken: het bestemmingsplan Eiland van Speijk en Stap-3 besluit, het bestemmingsplan Maasboulevard-Westhavenkade (Locatie Pietersen) en Stap-3 besluit, het bestemmingsplan parapluherziening dezonering industrieterrein VKV, de Verordening Commissie Bezwaarschriften 2022 en de zienswijzen op het Beleidsplan 2023-2027 en de 2e begrotingswijziging van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

Besluitstukken zonder behandeling Raadscommissie

Ook zonder behandeling werd er ingestemd met het Auditplan 2022.

Bespreekstukken na behandeling Raadscommissie

Er werd wel gesproken over de Gebiedsvisie Rivierzone Vlaardingen. Hierbij werden er twee moties ingediend:

 • een motie van de heer Vleeschhouwer (D66), ook namens VVD, VV2000/Leefbaar Vlaardingen, PvdA, GroenLinks en ONS Vlaardingen over aandacht voor de historische waarde van de KW-haven en het Eiland van Speijk;
 • en een motie van de heer Van Pienbroek (ChristenUnie-SGP), ook namens PvdA, D66 en CDA over geen geluidsoverlast.

Beide moties werden na de behandeling in stemming gebracht en aangenomen, net als de gebiedsvisie zelf. Vervolgens is gesproken over het bestemmingsplan Maaswijk West (District U/voormalig Unileverterrein) en Stap-3 besluit. Hierbij werd een amendement ingediend door mevrouw Molenaar (VV2000/Leefbaar Vlaardingen), ook namens VVD, SP, ChristenUnie-SGP, D66 en DENK. Ook dit amendement werd net als het bestemmingsplan aangenomen.

Motie vreemd aan de agenda

Tot slot sprak de raad over een motie vreemd aan de agenda van de heer Akça (DENK), ook namens Heel de Stad, AOV, ONS Vlaardingen, SP, PvdA, ChristenUnie-SGP, D66, GroenLinks en CDA over het vervroegd uitbetalen van de energietoeslag 2023. Deze motie werd na de beraadslaging aangenomen.

De vergadering is in het geheel na te kijken en te luisteren via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Ook alle vergaderstukken en stemmingsuitslagen zijn hier te vinden. 

De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op woensdag 9 en donderdag 10 november aanstaande en zal grotendeels in het teken staan van de Meerjarenbegroting 2023-2026.

Agenda

Op donderdag 20 oktober om 20.00 uur vindt de Raadcommissie plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Meerjarenbegroting 2023-2026 & Verordening Parkeerbelastingen Vlaardingen 2023;
 • Ophaalsessie Stadsprogramma Groen Vlaardingen;
 • Ophaalsessie Stadsprogramma Leefbaar Vlaardingen;
 • Ophaalsessie Stadsprogramma Nieuwe Energie;
 • Wijzigen Verordening Auditcommissie 2019 en Verordening Rekenkamer Vlaardingen 2022;
 • Plan doelgroepenvervoer MVS;
 • Ophaalsessie Stadsprogramma Veilig Vlaardingen;
 • Ophaalsessie Stadsprogramma Zorgzaam Vlaardingen.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Vergaderingen november 2022

 • Raadscommissie op 3 november
 • Raadsvergadering op 9 en 10 november
 • Raadscommissie op 24 november

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl