Nieuwsbrief gemeenteraad - week 41 2022

Ken uw raadslid 

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In deze rubriek stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Josette Hogewoning (ONS.Vlaardingen).

Foto van de fractie van ONS.Vlaardingen

Agenda

Op donderdag 13 oktober om 20.00 uur vindt de raadsvergadering plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Lijst van ingekomen stukken;
 • Actualiteiten gemeenschappelijke regelingen;
 • Opheffen/bekrachtigen geheimhouding ontvangen documenten;
 • Commissie onderzoek geloofsbrieven;
 • Toelaten en installeren raadslid;
 • Aanwijzen plaatsvervangend griffier;
 • Bestemmingsplan Eiland van Speijk en Stap-3 besluit;
 • Bestemmingsplan Maasboulevard-Westhavenkade (Locatie Pietersen) en Stap-3 besluit;
 • Bestemmingsplan parapluherziening dezonering industrieterrein VKV;
 • Verordening Commissie Bezwaarschriften 2022; 
 • Zienswijze Beleidsplan 2023-2027 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR);
 • Zienswijze 2e begrotingswijziging Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR);
 • Auditplan 2022;
 • Gebiedsvisie Rivierzone Vlaardingen;
 • Bestemmingsplan Maaswijk West (District U/voormalig Unliverterrein) en Stap-3 besluit.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Overige vergaderingen in oktober

 • Raadscommissie: 20 oktober.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl