Nieuwsbrief gemeenteraad - week 38 2022

Terugblik raadsvergadering 15 september 2022

Op 15 september vond de eerste raadsvergadering na het zomerreces plaats. Na vaststelling van de agenda werden er mondelinge vragen gesteld door de heer Hoogendijk over de juridische basis voor het verstrekken van een vergunning aan de Industrieweg 29 om een autoshowroom mogelijk te maken. Deze vragen werden tijdens de vergadering beantwoord. 

Vervolgens werd eerst de heer Stevens (CDA) als nieuw raadslid toegelaten en geïnstalleerd als gevolg van het ingediende ontslag van mevrouw Thommis-Visser (CDA). Vervolgens werd de heer Danse (BVV) geïnstalleerd als steunraadslid. Voor de behandeling van de raadsvoorstellen werd eerst de Werkgeverscommissie nog benoemd. Deze commissie zal bestaan uit mevrouw Molenaar (VV2000/Leefbaar Vlaardingen), de heer Kloosterman (AOV) en mevrouw Hogewoning (ONS Vlaardingen).

Besluitstukken zonder behandeling Raadscommissie

Zonder behandeling in de Raadscommissie werd er tijdens de raadsvergadering ingestemd met het Vergaderschema 2023.

Besluitstukken na behandeling Raadscommissie

Vervolgens werd zonder beraadslaging ingestemd met het bestemmingsplan Heemtuinen, het bestemmingsplan Parkweg 2, de Wijzigingsverordening automatische actualisering boetebedragen Vlaardingen 2022 en de begrotingswijziging met de gevolgen van de meicirculaire 2022.

Moties vreemd aan de agenda

Tot slot werden er vier moties vreemd aan de agenda behandeld. De eerste motie werd ingediend door de heer Van Vugt (ONS Vlaardingen) mede namens een aantal andere partijen en ging over de nachtmetro, ook ’s nachts van A naar B. Deze motie werd na de beraadslaging aangenomen. De tweede motie werd ingediend door de heer Van de Zande (VVD) mede namens CDA en D66 en ging over de asielcrisis en het aanpakken van weigergemeentes. Ook deze motie werd aangenomen. Tot slot werden er twee moties ingediend die geclusterd werden behandeld: een motie die werd ingediend door mevrouw Solleveld (PvdA) mede namens ONS Vlaardingen over een onderzoek naar nieuwsbouw voor Johannes Calvijn en Het Christal en een motie ingediend door de heer Stevens (CDA) mede namens GroenLinks over het beschermen van het stadspark het Hof. Na de beraadslaging werden de moties in aangepaste vorm in stemming gebracht en aangenomen.

De vergadering is in het geheel na te kijken en te luisteren via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Ook alle vergaderstukken en stemmingsuitslagen zijn hier te vinden. De eerstvolgende reguliere raadsvergadering staat gepland op donderdag 13 oktober.

Ken uw raadslid 

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In deze rubriek stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Arnout Hoekstra (SP).

Foto bij interview Arnout Hoekstra (klein formaat)

Agenda

Op donderdag 22 september om 20.00 uur vindt de Raadcommissie plaats op het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Lijst van ingekomen stukken;
  • Lijst van moties en toezeggingen;
  • Gebiedsvisie Rivierzone Vlaardingen;
  • Bestemmingsplan Eiland van Speijk en Stap-3 besluit;
  • Bestemmingsplan Maaswijk West (District U/voormalig Unliverterrein) en Stap-3 besluit;
  • Bestemmingsplan Maasboulevard-Westhavenkade (Locatie Pietersen) en Stap-3 besluit;
  • Bestemmingsplan parapluherziening dezonering industrieterrein VKV;
  • Verordening Commissie Bezwaarschriften 2022;
  • Zienswijze Beleidsplan 2023-2027 en zienswijze 2e begrotingswijziging 2022 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR);
  • Energie en armoede.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Overige vergaderingen in september

•    Raadscommissie op donderdag 29 september 

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl