Nieuwsbrief gemeenteraad - week 37 2023

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Agenda

Op donderdag 14 september aanstaande om 20.00 uur vindt de raadsvergadering plaats op het Stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Wijziging lid Auditcommissie;
  • Begrotingswijziging gevolgen meicirculaire 2023;
  • Meerjaren Programma Grondzaken;
  • Herbenoemen leden Raad van Toezicht Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam;
  • Jaarrekening 2022;
  • Vergaderschema 2024;
  • Rekenkameronderzoek Beheer Openbare Ruimte;
  • Tweede wijziging Havenverordening Vlaardingen 2019;
  • Keuzenotitie bomen Oosthavenkade (motie).

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraad uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. De eerstvolgende mogelijkheid tot inspreken is op 21 september aanstaande. Wilt u inspreken? Dan moet u zich aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl. 

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In deze rubriek stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Neill Voorburg (GroenLinks).

Wie ben je?

Mijn naam is Neill Voorburg en ik ben alweer 40 jaar geleden geboren in het Holy Ziekenhuis. Ik ben trotse vader van een zoon van 8 en een dochter van 4. Als geboren en getogen Vlaardinger heb ik veel mooie herinneringen aan onze stad. Als kind ging ik op ontdekkingstocht in de ‘bossen’ langs de Vaart en in de Broekpolder. Ik heb leren zwemmen in het Kolpabad en jaren lang taekwondo beoefend bij het Shell Sportpark. Na een aantal jaren van modder happen op een rugbyveld ben ik tegenwoordig nog regelmatig in het krachthonk van ‘Sportcentrum Vlaardingen’ te vinden.
Mijn opa en oma hadden een boerderij in de prachtige hooglanden van Schotland. Het is vooral dáár dat ik ontzag, liefde en respect voor de natuur heb gekregen. Dit is nooit meer overgegaan. Het vernietigen van natuurgebied en het uitsterven van diersoorten zowel in Vlaardingen als ver daarbuiten geven mij nog steeds, zoals ze op de school van mijn zoon zeggen, kreukels in mijn hart. Het maakt mij echter ook strijdvaardig!Foto Neil Voorburg

Hoe lang ben je al politiek actief?

De directe aanleiding om me tien jaar geleden politiek sterk te maken voor natuurbescherming was de aanleg van de ‘Blankenburgverbinding’ dwars door waardevol natuur- en cultuurgebied aan de rand van Vlaardingen. Ik was destijds betrokken bij verschillende acties tegen de komst van deze zesbaans snelweg. Ik vind het eeuwig zonde dat het prachtige en unieke cultuur- en natuurlandschap heeft moeten wijken voor nóg meer asfalt. Ik ben inmiddels anderhalf jaar geleden begonnen aan mijn tweede termijn als raadslid, inmiddels als fractievoorzitter van GroenLinks.

Wat heeft je gedreven om raadslid te worden?

Als jongetje van 12 zag ik de mensen die in kleine rubberbootjes de strijd aangaan met de grote schepen van walvisvaarders als helden. De brute jacht op walvissen is helaas slechts één van de vele voorbeelden waaruit blijkt dat, overal ter wereld, de natuur systematisch ondergeschikt is aan economisch gewin. Het opkomen voor de zo kwetsbare natuur om ons heen was en is dé reden voor mij om raadslid te worden. Ik zet me blijvend in om Vlaardingen groener en (bio)diverser te maken. Van reddingsoperaties op de wereldzeeën is het nooit gekomen, maar de bomen, planten en dieren in Vlaardingen zijn wel een beetje mijn ‘walvissen’ geworden.

Wat wil je deze raadsperiode bereiken voor Vlaardingen

Het gaat niet alleen om meer groen, maar om echte ecologische verbeteringen en het vergroten van biodiversiteit. Met het recente coalitieakkoord 'Groei en Bloei' is er meer aandacht en financiële steun dan ooit voor groen in Vlaardingen. De stadsecoloog is aan de slag, we bouwen wijken met aandacht voor natuur en bestaand groen wordt verbeterd. Maar er is nog veel te doen. Het behouden en versterken van groen is geen vanzelfsprekendheid. Daarom wil ik o.a. de bomen langs de Oosthavenkade behouden, meer minibossen in de stad en een zo natuurlijk mogelijke Broekpolder waar we nog generaties lang van genieten.

Waarom deze foto? 

Samen met de fractie maak ik me sterk voor de Vlaardingse 'stadsnatuur'. Of het nu gaat om de Broekpolder, ecologisch beheer, bomen langs de Oosthavenkade, of het 'kleinere' groen en de insecten die er leven, het is allemaal belangrijk en onze inzet waard. De foto symboliseert ook de kracht van activisme: soms moet je je handen letterlijk in de aarde steken om verschil te maken!