Nieuwsbrief gemeenteraad - week 37 2022

Op deze terugkerende pagina informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad, blikken we terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissie en de gemeenteraad en leest u regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Agenda

Op donderdag 15 september om 20.00 uur vindt de Raadsvergadering plaats op het Stadhuis. U bent van harte welkom om deze Raadscommissie bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Lijst van ingekomen stukken;
 • Lijst van moties en toezeggingen;
 • Actualiteiten gemeenschappelijke regelingen;
 • Opheffen/bekrachtigen geheimhouding ontvangen documenten;
 • Benoemen leden Commissie onderzoek geloofsbrieven;
 • Toelaten en installeren raadslid;
 • Benoemen leden Werkgeverscommissie;
 • Vergaderschema 2023;
 • Bestemmingsplan Heemtuinen;
 • Bestemmingsplan Parkweg 2; 
 • Wijzigingsverordening automatische actualisering boetebedragen Vlaardingen 2022;
 • Begrotingswijziging gevolgen meicirculaire 2022.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Overige vergaderingen september 2022:

 • Raadscommissie 22 september; 
 • Raadscommissie 29 september. 

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl

De stukken voor de vergadering vindt u op www.vlaardingen.nl/gemeenteraad.

Terugblik 

Werkbezoek Stroomopwaarts

De gemeenteraad van Schiedam en de gemeenteraad van Vlaardingen waren uitgenodigd voor een werkbezoek bij Stroomopwaarts te Vlaardingen. Er werd een presentatie verzorgd door de directrice van Stroomopwaarts. Zij ging in op de Participatiewet, de uitvoering hiervan door Stroomopwaarts en de rol van de gemeenteraden van de drie deelnemende gemeenten (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen). Vervolgens was er ruimte voor vragen en werden de raadsleden kort rondgeleid door het werkleerbedrijf. 

Vacature

Senior raadsadviseur en plaatsvervangend griffier

Lijkt het u een uitdaging om de gemeenteraad zo goed mogelijk te faciliteren en te adviseren? Legt u de verbinding tussen de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie? Houdt u de rust en het overzicht in een complexe en dynamische politieke omgeving? Word dan onze nieuwe Senior raadsadviseur en plaatsvervangend griffier.

Bent u degene die we zoeken?

Vlaardingen wérkt. Samen met u? Solliciteer uiterlijk maandag 19 september 2022 op deze vacature van senior raadsadviseur en plaatsvervangend griffier via deze link. Wilt u eerst meer weten over deze functie of over de werving- en selectieprocedure? Bel dan met Jeroen Mimpen, griffier, via 010-2484000.