Nieuwsbrief gemeenteraad - week 36 2021

Terugblik raadscommissie 2 september 2021

Tijdens de raadscommissie werd er gesproken over de Mobiliteitsagenda, het Actieplan luchtkwaliteit, de terinzagelegging tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een parkeerplaats aan de Breeweg en de Verordening beheer woonruimtevoorraad Vlaardingen 2021. De Raadscommissie kreeg ook een presentatie over de achtergrond en het proces van de aanbestedingsopdracht MVS Jeugdmodel en over de startnotitie Transitievisie warmte. Lees verder.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl

De stukken voor de vergadering vindt u op www.vlaardingen.nl/gemeenteraad.

Agenda

Vergaderingen september 2021:

  • donderdag 16 september Raadsvergadering;
  • donderdag 23 september Raadscommissie;
  • donderdag 30 september Raadscommissie.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl . U kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.