Nieuwsbrief gemeenteraad - week 2 2023

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest  regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Samen vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In deze rubriek stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Rianne Molenaar (VV2000/Leefbaar Vlaardingen).

Foto van Rianne Molenaar (Roel Dijkstra Fotografie)

Lees het interview met Rianne Molenaar.

Agenda

Op donderdag 12 januari om 20.00 uur vindt de Raadscommissie plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Strategische agenda Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH);
  • Plan van aanpak Locatiestudie basisscholen Vlaardingen;
  • Bestemmingsplan Museumkwartier;
  • Verkeerssituatie Holysingel;
  • Wijziging Verordening Auditcommissie 2019;
  • Toekomstvisie zwemmen in Vlaardingen.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Overige vergaderingen in januari 2023

  • Raadscommissie op 19 januari.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl