Nieuwsbrief gemeenteraad - week 34 2023

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In deze rubriek stellen raadsleden zich voor. Deze week is dat Thom van Vugt (ONS.Vlaardingen).

Foto van Thom van Vugt

Lees het interview met Thom van Vugt

Agenda

Op donderdag 24 augustus aanstaande vindt om 20.00 uur de Raadscommissie van de gemeenteraad plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Bomen Oosthavenkade;
  • Vervolgbespreking omgevingsvisie;
  • Communicatie betreffende preventief fouilleren ;
  • Begrotingswijziging gevolgen meicirculaire 2023;
  • Meerjaren Programma Grondzaken.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken. Het agendapunt Meerjaren Programma Grondzaken zal (deels) in beslotenheid aan de orde komen.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraad uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. De eerstvolgende mogelijkheid tot inspreken is op 24 augustus aanstaande. Wilt u inspreken? Dan moet u zich aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl