Nieuwsbrief gemeenteraad - week 24 2021

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Samen vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In de rubriek 'Ken uw raadslid' stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Ron Boers (Fractie Boers). 

Ron Boers

Lees het interview met Ron Boers.

Agenda

Op donderdag 17 juni om 20.00 uur vindt de raadsvergadering plaats via videoverbinding. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

 • Beheerplan Wegen 2021
 • Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2021
 • Besteding rijksmiddelen ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor culturele sector
 • Overdragen uitvoering nieuwe Wet inburgering aan Stroomopwaarts
 • Instellen van de reserve subsidieregeling binnenstad
 • Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Rotterdam Den Haag
 • Afsluiten grondexploitatie Babberspolder-Oost
 • Afsluiten grondexploitatie de Buitenplaats van Ruytenburch
 • Afsluiten grondexploitatie Parc Drieën Huysen

Op vlaardingen.raadsinformatie.nl vindt u de agenda, de bijbehorende stukken en de link naar de raadsvergadering. 

Overige vergaderingen in juni

 • Raadscommissie op donderdag 24 juni 
 • Extra raadsvergadering op maandag 28 juni 

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl