Nieuwsbrief gemeenteraad - week 24 2020

Woensdag 10 juni: extra raadscommissie over preventief toezicht

Op woensdag 10 juni vindt een extra (beeldvormende) vergadering van de raadscommissie plaats. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadszaal van het stadhuis (Markt 11).

Op de agenda staat de brief van 12 mei 2020 van de provincie Zuid-Holland over het preventieve toezicht. Er wordt een toelichting gegeven op de brief en er is gelegenheid om vragen te stellen.

Uiteraard zijn er maatregelen genomen om de vergadering volgens de RIVM-richtlijnen te laten verlopen. Zo kan er, om voldoende afstand tot elkaar te houden, geen publiek aanwezig zijn en kan er per fractie slechts één vertegenwoordiger aanwezig zijn. Geïnteresseerden en de overige raads- en steunraadsleden kunnen online meeluisteren.

Wilt u de vergadering online bijwonen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering live luisteren. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze bijeenkomst, dan  kunt u contact opnemen met de griffie via een e-mailbericht.

Inspreken over financiële stukken

Wanneer u uw standpunt over een onderwerp aan de gemeenteraadsleden wilt vertellen, is er de mogelijkheid tot inspreken. Dit kan op het sprekersplein, voordat de commissievergadering begint. Op 18 juni, 25 juni en 2 juli kunt u van 19.30 tot 20.00 uur inspreken over de financiële stukken en met name de Kadernota 2020.

Het gaat om de volgende  financiële stukken:
•    jaarstukken 2019
•    eerste voortgangsrapportage 2020
•    Kadernota 2020.

Kijk voor de agenda’s en stukken op  vlaardingen.raadsinformatie.nl.

Uiteraard kunt ook over andere onderwerpen inspreken.

Aanmelden

Wilt u inspreken? Meld u graag zo snel mogelijk en uiterlijk voor 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan bij de griffie. De maximale spreektijd is 5 minuten per persoon. Raadsleden kunnen daarna aanvullende vragen stellen.

Bij veel animo  kunnen de insprekers gespreid worden over de verschillende avonden.

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In de rubriek 'Ken uw raadslid' stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Wouter de Reus (ChristenUnie/SGP).

Foto van Wouter de Reus

Lees het interview met Wouter de Reus.

Agenda

Raadsvergaderingen kunnen vanwege de beperkte ruimte in de raadszaal nog niet plaatsvinden op het stadhuis. Daarom zal de raadsvergadering van donderdag 11 juni digitaal plaats vinden.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Raadsvoorstel 3e wijziging gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts
  • Advies Profielschets lid Raad van Toezicht Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam

Wilt u de vergadering online bijwonen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Komende bijeenkomsten in juni:

  • Raadscommissie donderdag 18 juni 2020
  • Raadscommissie donderdag 25 juni 2020