Nieuwsbrief gemeenteraad - week 21 2023

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Ken uw raadslid 

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In deze rubriek stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Roel Veugelers (CDA).

Foto van Roel Veugelers

Lees het interview met Roel Veugelers.

 Agenda

Op donderdag 25 mei om 20.00 uur vindt de vergadering van de Raadscommissie plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze Raadscommissies bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Visie dienstverlening;
  • Paraplubestemmingsplan darkstores en flitsbezorging en Beheersverordening Vergulde Hand West, derde herziening;
  • Toekomstvisie Vlaardingen 2020-2040;
  • Herziening groenbeleidsplan;
  • Startnotitie evenementenbeleid;
  • Kaders visie transformatie Sociaal Domein;
  • Van visie naar uitvoering; wonen, welzijn en zorg voor ouderen;
  • Jeugdstad.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. De eerstvolgende vergadering van de Raadscommissie is op 25 mei aanstaande. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl