Nieuwsbrief gemeenteraad - week 20 2020

Online raadsvergadering op 14 mei

Op donderdag 14 mei om 20.00 uur kunt u online de raadsvergadering volgen.  De bijeenkomst wordt gehouden via een videoverbinding.  Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de raadsvergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Er vindt dus geen fysieke raadsvergadering plaats op het stadhuis.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Zienswijze 1e begrotingswijziging 2020 en begroting 2021 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
  • Zienswijze begroting 2021 DCMR Milieudienst Rijnmond
  • Zienswijze begroting 2021 en treasurystatuut 2021 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
  • Zienswijze begrotingswijziging 2020 en meerjarenbegroting 2021-2024 Jeugdhulp Rijnmond
  • Zienswijze begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2025 ROGplus
  • Zienswijze begroting 2021 GGD Rotterdam Rijnmond
  • Zienswijze begroting 2021 Regionale Belasting Groep (RBG)
  • Zienswijze begroting 2021, meerjarenbegroting 2022-2024, begrotingswijziging 2020 en bestemming resultaat 2019 Stroomopwaarts
  • Verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In deze rubriek stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Bert van Nieuwenhuizen (D66).

Foto van Bert van Nieuwenhuizen

Lees het interview met Bert van Nieuwenhuizen.