Nieuwsbrief gemeenteraad - week 19 2021

Agenda

Op donderdag 20 mei vindt om 20.00 uur de raadsvergadering plaats via videoverbinding. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

 • Ontslag en benoeming steunraadslid ChristenUnie/SGP
 • Wijziging Personeelshandboek Vlaardingen voor ambtenaren werkzaam bij de griffie
 • Opheffen/bekrachtigen geheimhouding ontvangen documenten
 • Bestuurlijke gedragscode Integriteit Vlaardingen 2021
 • Vuurwerkbeleid
 • 4e en 5e wijzigingsverordening van de  Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Vlaardingen 2019
 • Zienswijze 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
 • Zienswijze begroting 2022 en nota reserves en voorzieningen Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
 • Zienswijze begroting 2022 DCMR Milieudienst Rijnmond
 • Zienswijze begroting 2022 GGD Rotterdam Rijnmond
 • Zienswijze begroting 2022 GR Jeugdhulp Rijnmond
 • Zienswijze begroting 2022 ROGplus
 • Zienswijze beleidsvisie 2020-2024 Stroomopwaarts
 • Zienswijze begroting 2022 Stroomopwaarts MVS
 • Zienswijze begroting 2022 Regionale Belasting Groep
 • Gewijzigd bestemmingsplan Zuidbuurt 75b-77
 • Bestemmingsplan Rivierzone-Oost 2e herziening
 • Bestemmingsplan Westwijk
 • Instemmen subsidieverlening Stichting Winterterras in verband met organisatie Winterterras
 • Project Hybride werken
 • Krediet multifunctioneel club- en kleedgebouw Kooikersweg

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken. 

Overige vergaderingen in mei

 • Donderdag 27 mei: Raadscommissie

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken?  Aanmelden kan door het sturen van een e-mail naar de griffie vóór 12.00 uur op de dag van de Raadscommissie.