Nieuwsbrief gemeenteraad - week 18 2023

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In deze rubriek stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat René Vastbinder (VV2000/Leefbaar Vlaardingen).

Foto van René Vastbinder

Lees het interview met René Vastbinder.

Agenda

Op donderdag 11 mei  om 20.00 uur vindt de raadsvergadering plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Rekenkamerrapport Doorwerkingsonderzoeken;
  • Onderwijskansenbeleid 2023-2026 Vlaardingen;
  • Nieuwe bomenverordening en grens bebouwde kom Wet natuurbescherming;
  • Moderne jaarwisseling;
  • Sportprijzen Vlaardingen.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.