Nieuwsbrief gemeenteraad - week 18 2022

Gast van de raad

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat u weet waarover vergaderd wordt. Daarom nodigt de raad u uit om als gast van de raad aanwezig te zijn. Bent u benieuwd waar het dagelijkse werk van een raadslid uit bestaat, hoe besluiten tot stand komen en hoe een raadsvergadering verloopt? Meld u dan aan voor ‘gast van de raad’ op donderdag 12 mei via griffie@vlaardingen.nl. Meer informatie vindt u op www.vlaardingen.nl/gast

Agenda

Op donderdag 12 mei om 20.00 uur vindt de raadsvergadering plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Installatie steunraadsleden;
 • Aanwijzing leden adviescommissies Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH);
 • Sporthal aan de Claudius Civilislaan;
 • Intrekking Verordening individuele studietoeslag 2022;
 • Wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR);
 • Niet toepassen verhoogde kwijtschelding afvalstoffenheffing Aow-gerechtigden en volledig arbeidsongeschikten;
 • Intrekking Commissieverordening Vlaardingen 2003;
 • 7e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Vlaardingen 2019;
 • Financiën bodemsanering/herinrichting Broekpolder;
 • Reglement van orde van de gemeenteraad van Vlaardingen 2022;
 • Uitvoering geven aan de Wet open overheid.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Overige vergaderingen in mei 2022

 • Extra Raadscommissie (besloten) op 9 mei
 • Raadscommissie op 19 mei

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Dit kan voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie op het sprekersplein van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl