Nieuwsbrief gemeenteraad - week 17 2021

Terugblik extra raadscommissie 20 april 2021

Op dinsdag 20 april besprak de raadscommissie tijdens een extra vergadering het onderwerp:

Programma van eisen aanbesteding audiovisuele middelen

Tijdens de raadsvergadering van 1 april 2021 werd een motie van Beter Voor Vlaardingen (BVV) aangenomen over inspraak op het programma van eisen bij de aanbesteding van audiovisuele middelen. Op dinsdag 13 april 2021 werd er vervolgens beeldvormend gesproken over het onderwerp. Tijdens de vergadering op 20 april 2021 vond de vervolgbehandeling plaats en werd er gesproken over de beveiliging van in te kopen audiovisuele middelen en het netwerk waar de gemeente gebruik van maakt. Ook de besparingsmogelijkheden op onderdelen van het programma van eisen kwamen aan de orde. Tot slot was de manier van aanbesteden, lokaal of Europees, inclusief de voorwaarden waaronder, onderwerp van discussie. Het college informeert de gemeenteraad na het inwinnen van een advies van de accountant wat juridisch gezien de manier van aanbesteden moet zijn. 

U kunt de vergadering terugkijken via vlaardingen.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook alle bijbehorende stukken.

Agenda

Op dinsdag 11 mei vindt om 20.00 uur de raadscommissie plaats via videoverbinding. De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Gewijzigd bestemmingsplan Zuidbuurt 75b-77
  • Project Hybride werken
  • Zienswijzen begrotingen gemeenschappelijke regelingen

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken. 

Vergaderingen in mei

In mei vinden de volgende online vergaderingen plaats:

  • Donderdag 20 mei: raadsvergadering
  • Donderdag 27 mei: raadscommissie

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken?  Aanmelden kan door het sturen van een e-mail naar de griffie vóór 12.00 uur op de dag van de raadscommissie.