Nieuwsbrief gemeenteraad - week 15 2022

Gast van de raad

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat u weet waarover vergaderd wordt. Daarom nodigt de raad u uit om als gast van de raad aanwezig te zijn. Bent u benieuwd waar het dagelijkse werk van een raadslid uit bestaat, hoe besluiten tot stand komen en hoe een raadsvergadering verloopt? Meld u dan aan voor ‘gast van de raad’ op donderdag 12 mei via griffie@vlaardingen.nl. Meer informatie vindt u op www.vlaardingen.nl/gast

Agenda

Op donderdag 14 april vindt om 20.00 uur een vergadering van de Raadscommissie plaats inhet stadhuis (Markt 11). U bent van harte welkom om deze Raadscommissie bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Financiën bodemsanering/herinrichting Broekpolder;
  • Nota Grondbeleid 2022;
  • Uitvoering geven aan de Wet open overheid;
  • Wensen & bedenkingen Koopovereenkomst terzake de grond en opstallen Warmelocatie en Locatie Stadswoningen;
  • Uitvoeringsprogramma Woonvisie 2021-2030 Samen bouwen aan Vlaardingen.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.

Overige vergaderingen in april 2022

  • Raadscommissie op donderdag 21 april

Sprekersplein

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Dit kan voorafgaand aan de vergaderingen van de Raadscommissie op het sprekersplein van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl