Nieuwsbrief gemeenteraad - week 14 2020

Gemeenteraad gaat op andere manier vergaderen

Als gevolg van de maatregelen in verband met het coronavirus gaat de gemeenteraad tot 1 juni aanstaande op een andere manier vergaderen.

Het Presidium heeft in een videobijeenkomst besloten dat er tot 1 juni aanstaande in principe geen fysieke bijeenkomsten worden gehouden tenzij er echt hele urgente zaken opkomen die niet zouden kunnen wachten. Op dit moment is dat niet aan de orde maar als dat wel gebeurt, is als noodoplossing een alternatieve vergadersetting denkbaar.

Schriftelijke rondes en videobijeenkomsten

Voor het overige zal er zo veel mogelijk gebruik gemaakt worden van schriftelijke rondes voor de beeldvorming, zal er mogelijk verder gewerkt gaan worden met videobijeenkomsten voor een bepaalde mate van oordeelsvorming en zal besluitvorming zo veel mogelijk na 1 juni aanstaande plaatsvinden of bij urgente zaken via een zogenaamde hamerstukkenraad met beperkte opkomst en zonder publiek.

Op basis hiervan heeft de Agendacommissie besloten om over te gaan tot de organisatie van een eerste schriftelijke ronde voor de volgende reeds ontvangen voorstellen:
•    Beleidsvisie sociaal domein “De inwoner voorop”
•    Wijziging artikel 5.4 van de APV (inzake wegslepen)
•    Kaders Paraplubestemmingsplan en Woonruimteverordening

Wilt u  hier een bijdrage  aan leveren? In plaats van het Sprekersplein kan dat schriftelijk. Stuur uw bijdrage naar griffie@vlaardingen.nl.

Transparant

Al met al gaat er voorlopig heel wat veranderen voor de gemeenteraad. Het blijft natuurlijk wel van belang dat de beraadslaging en besluitvorming transparant verlopen. De schriftelijke bijdragen van de fracties zijn dan ook via de website te raadplegen en ook zullen eventuele videobijeenkomsten ter vervanging van de bijeenkomsten van de Raadscommissie zo veel mogelijk live te volgen zijn en achteraf te raadplegen.

Via deze nieuwsbrief en de andere communicatiemiddelen van de gemeente blijven wij u op de hoogte houden van de wijze waarop de gemeenteraad hier verder invulling aan zal geven.

Contact

Voor vragen hierover kunt u uiteraard contact opnemen met de griffie door een e-mailbericht te sturen.

Ken uw raadslid

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In deze rubriek stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Marieke Thommis-Visser (CDA).

Foto van Marieke Thommis-Visser

Lees het interview met Marieke Thommis-Visser.