Nieuwsbrief gemeenteraad - week 10 2023

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de activiteiten van de gemeenteraad. We blikken terug op de gehouden vergaderingen van de Raadscommissies en de gemeenteraad en u leest  regelmatig een interview met een Vlaardings (steun)raadslid. 

Ken uw raadslid 

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In deze rubriek stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Wouter de Reus (ChristenUnie-SGP).

Foto van Wouter de Reus

Lees het interview met Wouter de Reus.

Agenda

Op donderdag 9 maart om 20.00 uur vindt de raadsvergadering plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Installeren steunraadslid;
 • Benoemen vicevoorzitter gemeenteraad;
 • Benoemen leden klankbordgroep voor het voeren van het klankbordgesprek met de burgemeester;
 • Benoemen leden Agendacommissie;
 • Beschikbaar stellen aanvullend krediet multifunctioneel club- en kleedgebouw Kooikersweg 2;
 • Gebiedsexploitatie Rivierzone;
 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur gemeente Vlaardingen 2023;
 • Zienswijze ontwerp-notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport;
 • Wijzigingsbesluit met artikel opkoopbescherming;
 • Reglement van orde gemeenteraad van Vlaardingen 2023;
 • Definitief bod Vlaardingen – Regioakkoord Wonen 2022; 
 • Strategische agenda MRDH 2023-2026;
 • Delegatie lokale regelingen aan Werkgeverscommissie;
 • Het opheffen van de geheimhouding van documenten 2023;
 • Verordening informatievoorziening en geheimhouding fractieassistenten;
 • Motie steun demonstranten in Iran.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.