Nieuwsbrief gemeenteraad - week 10 2020

Begrotingsbehandeling

Op donderdag 26 maart vindt een extra raadsvergadering plaats die al om 16.00 uur zal starten.

De Agendacommissie heeft de planning vastgesteld voor de behandeling van de Meerjarenbegroting 2020-2023:

  • 3 maart: Meerjarenbegroting 2020-2023 beschikbaar
  • 12 maart: inspreken over de begroting in Raadscommissie
  • 19 maart: beeldvormende behandeling in Raadscommissie
  • 25 maart: bijdragen fracties in Groot Vlaardingen
  • 26 maart (vanaf 16.00 uur): algemene beschouwingen en besluitvorming in extra raadsvergadering

Ken uw raadslid 

Vlaardingen heeft 35 raadsleden. Gezamenlijk vormen zij de gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In deze rubriek stellen raadsleden zich voor aan inwoners van Vlaardingen. Deze week is dat Marco van Unen (BVV). 

Foto van Marco van Unen

Agenda

Op donderdag 5 maart a.s. bent u om 20.00 uur van harte welkom voor de raadsvergadering in het stadhuis, ingang Markt 11. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Aanwijzen en installeren plaatsvervangend griffier
  • Benoemen lid Raad van Toezicht van Stichting Wijzer in Onderwijs
  • Programma Levendige Binnenstad en Beeldkwaliteitsplan

De agenda met de bijbehorende stukken kunt u vinden op: www.vlaardingen.nl/gemeenteraad.

Kom langs of volg de vergadering via www.vlaardingen.nl/raadlive.

Komt u langs? Neem dan een geldig identiteitsbewijs mee en laat deze bij binnenkomst zien.

Komende vergaderingen in maart 2020:    
•    Raadscommissie donderdag 12 maart
•    Raadscommissie donderdag 19 maart
•    Extra raadsvergadering Meerjarenbegroting 26 maart (start 16.00 uur). 

Gast van de raad

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat u weet waarover vergaderd wordt. Daarom nodigt de raad u uit om als gast van de raad aanwezig te zijn. Bent u benieuwd waar het dagelijkse werk van een raadslid uit bestaat, hoe besluiten tot stand komen en hoe een raadsvergadering verloopt? Meld u dan aan voor ‘gast van de raad’ op 5 maart 2020 via griffie@vlaardingen.nl. Meer informatie vindt u op www.vlaardingen.nl/gast.