Ron Boers (Fractie Boers)

“Het enige wat telt, zijn de inwoners”

Ron BoersWie ben je?

Ik ben Ron Boers, ben al heel lang zelfstandig communicatieadviseur, tennis graag, maak professioneel muziek en mediteer dagelijks. Ik heb een zoontje van tien.

Sinds wanneer zit je in de gemeenteraad en hoe lang ben je al politiek actief?

Tegenwoordig vorm ik met Tim Thiel Fractie Boers, maar ik zit al sinds 2014 in de raad. Ik ben politiek actief sinds 2005, toen ik voor Leefbaar Rotterdam campagneleider en woordvoerder van Marco Pastors werd voor de gemeenteraadsverkiezingen en daarna voor de Tweede Kamer.

Wat heeft je gedreven om raadslid te worden?

Tien jaar geleden verhuisde ik vanuit Rotterdam weer terug naar Vlaardingen. Ik zag toen hoe de stad op alle gebieden was afgegleden. Ik ben graag kritisch, maar vind dat je dan ook een bijdrage moet leveren. Daarom ben ik raadslid geworden.

Op welk resultaat dat je hebt behaald in de raad ben je trots?

Ik heb ervoor gezorgd dat op alle Vlaardingse middelbare scholen het programma ‘Over de streep’ werd aangeboden. Dat zorgt ervoor dat kinderen gezien worden met hun persoonlijke problemen. Ik werkte zelf een dag mee als begeleider. Ik hield het niet droog toen ik hoorde hoeveel kinderen met ernstige problemen zitten. Ook zorgde ik ervoor dat de gemeente meer producten en diensten inkoopt bij Vlaardingse ondernemers. Verder zijn door de inzet van Tim Thiel en mij de Rotterdamwet ingevoerd, de wegsleepregeling en de wielklem er gekomen, en staan de problemen met en door arbeidsmigranten, en het behoud van historische panden op de agenda. Hetzelfde geldt voor het afvalprobleem. Ik vind het een grove schande hoe de stad vervuilt. Verder hebben Tim en ik door onze kritiek op de vorige burgemeester ervoor gezorgd dat het college uiteindelijk makkelijker het vertrouwen in haar kon opzeggen.

Wat wil je nog bereiken voor Vlaardingen?

Te veel om op te noemen. Maar om een paar dingen te noemen: een eind maken aan de overlast door verkeershufters, in zo veel mogelijk probleemwijken de Rotterdamwet invoeren, zorgen voor meer politie en Toezicht & Handhaving, zorgen voor woningen voor Vlaardingers in plaats van voorrang te geven aan immigranten, alle volkstuincomplexen behouden, zo veel mogelijk historische panden voor de ondergang behoeden, me inzetten voor de Vlaardingers die het financieel moeilijk hebben en zorgen dat inwoners veel meer en directer worden betrokken bij hun wijk. Referenda kun je invoeren per wijk, maar zelfs per straat of per woonblok. Geef de invloed terug aan de bewoners. Het is hún wijk, hún stad. Het is natuurlijk wel zo dat je in de politiek voor alles een meerderheid nodig hebt. Tim en ik zien in de Vlaardingse politiek te veel berusting en veel te weinig ambitie. Wij zeggen vaak: ‘In Vlaardingen ligt de lat zo laag dat je er over struikelt.’ Dat klinkt natuurlijk grappig, maar het is erg triest dat dat zo is. Gelukkig kennen wij het begrip ‘opgeven’ niet. Alle Vlaardingers die problemen of goede ideeën hebben, mogen ons mailen: ron.boers@vlaardingen.nl.