Marieke Thommis-Visser (CDA)

Foto van Marieke Thommis-VisserWie ben je? (naam, leeftijd, gezin, hobby’s etc.)

Ik ben Marieke Thommis-Visser, 40 jaar en getrouwd met Johan Visser. Samen hebben wij 2 kinderen, Emilie en Julian, en wonen we in de Drevenbuurt in Holy-Noord. Sinds ik raadslid ben geworden is er nog weinig tijd voor hobby’s, maar ik hou van tuinieren, lezen, pianospelen en uitgaan. Al enige jaren werk ik als fractiemedewerker voor de CDA-Statenfractie Zuid-Holland. Daarvoor ben ik 13 jaar werkzaam geweest binnen de overheid in diverse functies. Die ervaring en kennis komen mij nu goed van pas als gemeenteraadslid.

Sinds wanneer zit je in de gemeenteraad en hoelang ben je al politiek actief?

In maart 2018 ben ik met voorkeursstemmen gekozen in de gemeenteraad van Vlaardingen. Ik was toen acht jaar lid van het CDA. In 2014 werd ik fractieondersteuner van de toenmalige CDA-fractie in Vlaardingen. Daarna volgde het bestuurslidmaatschap en in 2017 was ik campagneleider bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Wat heeft je gedreven om raadslid te worden?

Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan mijn stad. Van jongs af aan heb ik mij altijd ingezet voor anderen en mijn leefomgeving. Het is belangrijk om goede en weloverwogen besluiten te nemen voor en met de inwoners, vrijwilligers, organisaties en ondernemers van onze stad. Het gaat me daarbij niet alleen om nu, maar ook om de toekomst.

Op welk resultaat dat je behaald hebt in de raad ben je trots?

Trots vind ik een groot woord. Voor mij is het vooral een voorrecht dat ik een spreekbuis mag zijn voor de mensen die in deze stad leven, wonen en werken. Ik wil hun stem naar voren brengen in de gemeenteraad. Een aantal zaken heb ik helpen realiseren in de afgelopen periode, zoals de renovatie van de Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) aan de Olmendreef. Dat was op initiatief van de jongeren zelf. Verder denk ik aan de plaatsing van de officiële bewegwijzering voor de Scouting Allart van Heemstede en de komst van een adviseur die sportverenigingen helpt bij een nieuwe subsidieregeling. Soms is het ook belangrijk dingen te voorkómen. Zo stond in de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening eerst dat er een langere aanvraagtermijn zou komen voor een evenementenvergunning. Ik was daar tegen en het lukte voldoende steun te krijgen. De termijnen bleven onveranderd. Daarnaast heeft het college op mijn initiatief met verschillende betrokkenen, bijvoorbeeld uit de horeca en de cultuur, nagedacht over welke kansen er voor Vlaardingen liggen rondom het Eurovisie Songfestival, dat nu in 2021 plaatsvindt. Verder heb ik vragen gesteld over de toenemende files op de afrit 9 Holy vanaf de rijksweg A20. Het college laat de oorzaak daarvan nu onderzoeken en ik wacht de uitkomsten daarvan met veel belangstelling af.  

Wat wil je nog bereiken voor Vlaardingen?

Een financieel gezonde en veilige stad, met behoud van cultureel erfgoed om te kunnen doorgeven aan volgende generaties.

Waarom heb je voor deze plek (op de foto) gekozen?

Als 15-jarige kwam ik in Vlaardingen wonen, in dit prachtige huis. Dit was voorheen een kamertrainingscentrum waar ik samen met 14 andere jongeren woonde om uiteindelijk op 16-jarige leeftijd op eigen benen te kunnen staan. Hier is mijn geschiedenis in Vlaardingen begonnen, de stad die ik nooit meer zal loslaten.